WONDER LÀ GÌ

     

Wonder là trường đoản cú vựng tất cả nhiều tính năng nên tùy theo mỗi chức năng mà Wonder có ý nghĩa và bí quyết dùng khác nhau. Vì vậy putago.vn sẽ tổng phù hợp cách áp dụng và phân biệt cấu trúc wonder trong nội dung bài viết dưới phía trên để mọi người cùng học tập tập.

Bạn đang xem: Wonder là gì


1. Wonder là gì?

Wonder là một trong những từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng mãi mãi ở hai dạng thức danh tự và động từ.

*
*
*
*
Bài tập về cấu tạo Wonder

Dưới đó là bài tập có kèm giải đáp để chúng ta kiểm tra công dụng của mình.

Bài tập ứng dụng

Bài tập 1

Chọn đáp án có chứa lỗi sai trong những câu sau

1. I wonder if you can help me. I want to get in touch with the woman which we met at the meeting last week. Bởi vì you know the one I mean.

A. If B. Touch C. Which D. One

2. I’m sending this email to ask for more information about the language courses which I saw them advertised in The Daily Star yesterday.

A. More B. Courses C. Them D. Yesterday

3. How are you getting on with your new job?; I’m finding my new job exhausting, that is not surprising considering I have khổng lồ travel so much.

A. On B. Job C. Surprising D. So

4. I really enjoyed the lecture which you gave it on Wednesday, và am thinking about doing my assignment on the same topic.

Xem thêm: Nước Yến Tiếng Anh Là Gì ? Yến Sào Trong Tiếng Anh Là Gì Yến Sào Trong Tiếng Anh Là Gì

A. Enjoyed B. It C. Doing D. Same

5. You left your notebook at my house. Bởi vì you need it? It’s the one which you have written your lecture notes on.

A. Left B. My C. Written D. On

6. I’m just emailing you lớn find out if you want lớn go to the cinema on Thursday. I’ve got today’s newspaper, when has a menu of films. If you’re free, let me know.

A. Out B. On C. When D. Let

7. Can you pick up some shopping on your way home? I want some of those bread rolls what we had last week. Will you be able to stop at the shop?

A. Up B. Those C. What D. Able

8. You are clearly a person who life is full and busy và that is why we think you would like our Ladies Personal Organizer. For just £15.99 you .

A. Clearly B. Who C. That D. Like

Bài tập 2

Chia động từ trong ngoặc để tạo thành câu có nghĩa

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials & ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, and cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Xem thêm: Lỗi Sim Vinaphone Không Vào Được Mạng Được? Lý Do Nào Khiến Sim Vinaphone Không Vào Được Mạng

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand và water. To be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement & 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Đáp án

Đáp án bài xích 1 CCCBDCCBĐáp án bài bác 2illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

Bài viết của putago.vn đã cung ứng đầy đủ cho mình những cấu trúc của Wonder và kèm thêm bài xích tập để bạn ôn luyện. Chúc bàn sinh hoạt tập thật tốt!