Visible Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Visible là gì

*
*
*

visible
*

visible /"vizəbl/ tính từ thấy được, rất có thể trông thấy đượcvisible to lớn naked eye: thấy được bởi mắt trần (không buộc phải kính hiển vi...)to become visible: xuất hiện rõ ràng, rõ rệtwithout visible cause: không tồn tại nguyên nhân rõ rệt sẵn sàng tiếp kháchis the visible?: bà ta có chuẩn bị sẵn sàng tiếp khách không?
khả kiếnvisible light spectrum: quang phổ khả kiếnvisible radiation: tia sự phản xạ khả kiếnnhìn thấyvisible arc: cung bắt gặp đượcvisible condensation: dừng tụ được nhìn thấyvisible crack: vệt nứt nhận thấy đượcvisible face: mặt quan sát thấyvisible laser lines: mặt đường laze nhìn thấyvisible light: ánh nắng nhìn thấyvisible light spectrum: phổ tia nắng nhìn thấyvisible page: trang chú ý thấyvisible region: miền nhìn thấyvisible spectrum: phổ chú ý thấyvisible transition line: đường đưa tiếp nhìn thấyvisible transition line: đường rẽ nhìn thấyvisible transition line: mặt đường vượt ngang nhìn thấynhìn thấy đượcvisible arc: cung bắt gặp đượcvisible crack: lốt nứt thấy được đượcLĩnh vực: toán & tincó thể thấy đượchighly visible clothingy phục quan sát rất rõselect visible cellslựa chọn ô hiện tại rõvisible kiểm tra boxhộp điều hành và kiểm soát khả thịvisible horizonchân trời biểu kiếnvisible horizonđường chân mây biểu kiếnvisible lineđường thấy đượcvisible noisenhiễu hìnhvisible radiationsự bức xạ thấy đượcvisible radiationtia ánh mắt đượcvisible region of radiationmiền phản xạ trông thấy đượcvisible signaltín hiệu thấy đượcvisible spectrumphổ thấy đượccó thể thấy đượchàng hóa hữu hình (mậu dịch xuất nhập khẩu)hiển nhiênthirty-day visible supply: nguồn cùng hiển nhiên trong khoảng 30 ngàyhữu hìnhvisible balance: cán cân mậu dịch hữu hìnhvisible balance: cán cân nặng hữu hìnhvisible exports: xuất khẩu hữu hìnhvisible exports & imports: xuất nhập vào hữu hìnhvisible imports: nhập vào hữu hìnhvisible imports: sản phẩm nhập hữu hìnhvisible means: tài sản hữu hìnhvisible reserve: dự trữ hữu hìnhvisible reserves: dự trữ hữu hìnhvisible trade: mậu dịch hữu hìnhmậu dịch hữu hình (hàng hóa xuất nhập khẩu)rõ ràngthirty-day visible supplycung ứng rõ rệtvisible cardthẻ hiện diệnvisible exportxuất khẩu vô hình
*Xem thêm: Cách Làm Món Thịt Nướng Bằng Nồi Chiên Không Dầu Hấp Dẫn, Cách Nướng Thịt Bằng Nồi Chiên Không Dầu Hấp Dẫn

*

*

visible

Từ điển Collocation

visible adj.

VERBS be | become | remain, stay The scars remained visible all her life. | leave sth, make sth We cut the trees down lớn make the lake visible from the house.

ADV. all too, clearly, easily, highly, obviously, particularly, plainly, readily, very His relief was all too visible. The election poster was clearly visible from the street. Italy has a highly visible environmental movement. | fully, quite The sea was now out, leaving the wreck fully visible. Ellie"s quite visible embarrassment | just The mountains were just visible, dusky và black. | barely, hardly, scarcely The low, flat boats were barely visible. | almost | half, partially She stood, half visible in the dim light. | dimly, faintly A figure was dimly visible in the evening gloom. | externally | immediately Women are advised to wait where they are not immediately visible khổng lồ approaching traffic. | still | no longer

PREP. to lớn Its contents were visible to lớn all of them.

PHRASES visible khổng lồ the naked eye tiny spiders that are hardly visible to the naked eye

Từ điển WordNet
Xem thêm: Cách Tải Nhạc Trên Spotify Miễn Phí Không Cần Tài Khoản Pro

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: apparent clear evident exposed manifest noticeable obvious open perceptible plainant.: invisible