Tôn ngộ không tiếng anh là gì

     

Rồi khi phân biệt mình bị lừa, Tôn Ngộ Không… sẽ đẩy cây thiết bảng vào Trung Nguyên.

Bạn đang xem: Tôn ngộ không tiếng anh là gì

Realizing he was been tricked, the Monkey King casted the staff out into the Middle Kingdom.


OpenSubtitles2018. V3

Tên nó là Tôn Ngộ Không. Là thiết bị nhi của ta.

That naughty monkey Wukong is my protégé

OpenSubtitles2018. V3

Vì bất tử đề xuất Tôn Ngộ Không bắt buộc bị giết.

Being immortal the Monkey King could not be killed.

OpenSubtitles2018. V3

Đang lúc cao trào thì Tôn Ngộ Không lại mang lại phá phách cơ mà không được mời.

Into the banquet, the Monkey King crashed un-invited.

OpenSubtitles2018. V3

Tôn Ngộ Không tiêu diệt mọi đôi thủ đến ngăn cản ngài.

Monkey King crushed every soldier sent lớn stop him.

OpenSubtitles2018. V3

Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng?

Monkey King, Longevity Monk?

OpenSubtitles2018. V3

Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!

” Great Sage equal of Heaven .

OpenSubtitles2018. V3

Tôn Ngộ Không!

Monkey.

OpenSubtitles2018. V3

Người ta nói lúc Tôn Ngộ Không được trả tự do cũng là dịp Ngọc Hoàng trở về.

They say when the Monkey King is freed the Jade Emperor will return.

OpenSubtitles2018. V3

Tôn Ngộ Không

Monkey King

OpenSubtitles2018. V3

Ngọc Hoàng thấy Tôn Ngộ Không siêu thú vị.

Xem thêm: Instant Karma Là Gì - Whats Whats Instant Karma!

The Jade Emperor was enchanted by the Monkey King

OpenSubtitles2018. V3

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không yêu cầu không?

Are you the Monkey King?


OpenSubtitles2018. V3

Tôn Ngộ Không, ngươi đấu không lại ta đâuMonkey King, you can’t defeat me

OpenSubtitles2018. V3

Cậu nên giải phóng Tôn Ngộ Không.

You must free the Monkey King.

OpenSubtitles2018. V3

Tôn Ngộ Không Ngươi kiếm tìm ta có tác dụng gì?

Sun Wukong, why are you looking for me?

OpenSubtitles2018. V3

Ngươi chưa trở thành Tôn Ngộ Không là vì ngươi chưa gặp người mang đến ngươi 3 vết chấm

You hasn’t turned back into the Monkey King because you haven’t met the guy who’ll give you the 3 birthmarks

OpenSubtitles2018. V3

Ta không yêu cầu Tôn Ngộ Không

I’m not the Monkey King

OpenSubtitles2018. V3

Tôn Ngộ Không.

The Monkey King.

OpenSubtitles2018. V3

Long Long Cửu ta một lúc đã ý muốn bắt… cho mặc dù là Tôn Ngộ Không thì ta cũng bắt được đó.

I can get everything Even the Monkey king

OpenSubtitles2018. V3

Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không thấy được chúng là yêu thương Nhện; hắn nắm ý khiêu khích chúng, cho đến khi cô bé ta với đồng đàn hiện nguyên hình.

Sun Wukong, however, sees through their disguises as spider demons; he purposely provokes them, until she và the others show their true form.

WikiMatrix

Tôn Ngộ Không trở yêu cầu tức giận với việc thiếu tin tưởng của Đường Tăng giành cho hắn cùng đêm kia hắn vẫn phá hủy tổng thể ngôi làng, giết chết tất cả mọi người.

Sun Wukong becomes enraged with Tang’s lack of trust in him & that night he destroys the whole village, killing everyone.


WikiMatrix

Tuy nhiên, trong album về sau, Ashin đã sử dụng một số hình tượng văn hóa nhất là thần thoại china thần khỉ Tôn Ngộ Không, chuột Mickey, khôn xiết nhân, Neil Armstrong và bít Guevara.

However, in recent albums, Ashin has alluded khổng lồ several cultural icons notably the Chinese mythical monkey-god Sun Wu-Kong, Mickey Mouse, Superman, Neil Armstrong & Che Guevara.

WikiMatrix

Vai diễn đáng nhớ nhất của Li là Tôn Ngộ Không. ” Đó là màn vũ đạo đầu tiên mà tôi miêu tả kĩ thuật nhào lộn, tôi vẫn phải tiến hành một cú lật tín đồ trên không ở giữa bài.

Li’s most memorable role is the Monkey King ” That’s my first dance of a tumbling technique, và I had do a back flip in the middle of dance There is a saying lượt thích you have lớn practice for

QED

Tưởng nói với chị em vợ sau này rằng mình không thể một nhanh chóng một chiều thay đổi tôn giáo được bởi vì tôn giáo cần phải giác ngộ từ từ, không đề xuất nhanh như uống một viên thuốc.

Xem thêm: Cách Xóa, Hủy Kết Bạn Hàng Loạt Facebook Phổ BiếN NhấT HiệN Nay

Chiang told his future mother-in-law that he could not convert immediately, because religion needed to lớn be gradually absorbed, not swallowed lượt thích a pill.