TO SOME EXTENT LÀ GÌ

     

Written by Ptran . Published on 16 mon 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9806

Gửi e-mail bài này

 Công nghiệp tin tức đã và đang là 1 trong lựa lựa chọn nghề nghiệp cuốn hút đối với nhiều bạn trẻ. Mày mò triển vọng về nghề này trên Úc và học một trong những cách diễn đạt trong giờ Anh thông qua đoạn hội thoại mặt dưới.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Đang xem: to some extent là gì

Dave Bowley là chuyên gia tư vấn technology thông tin tại Melbourne. Siêng ngành của anh là kiến thiết và xây dựng hệ thống technology thông tin. Anh có bằng kỹ sư về technology Thông tin và thương mại từ Đại học tập Monash và làm việc trong ngành này hơn chục năm qua.

Anh cho biết thêm ngành công nghệ thông tin tại Australia cách tân và phát triển chậm lại chút xíu trong thời hạn qua mặc dù vẫn còn vô cùng nhiều thời cơ việc làm tại đây. Anh khuyên các bạn trẻ muốn thao tác làm việc trong ngành này là phải thông thạo kỹ thuật, tuy vậy kỹ năng tiếp xúc không yếu phần quan tiền trọng.

*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information giải pháp công nghệ industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take khổng lồ become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming & IT system design. He has a Bachelor”s degree in IT and Business from Monash University và has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His đứng đầu advice for young people who want lớn break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to vày quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, lớn IT support to writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required lớn do.

LILY YAN: So why did you choose to get into this industry at (in) the first place? Why did you choose lớn study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, and fairly easy to bởi vì as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vày you think of the IT industry now, as it is, compared to, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to lớn be.

LILY YAN: Is that a difficult industry lớn get in(to) now, like is it getting really competitive, like you need lớn have really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have to be lucky lớn a certain extent. But certainly the more you can vày to maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to lớn a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to lớn have

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, to IT support, khổng lồ writing documentation – it really depends on who the client is and what I’m required khổng lồ do.’

Cụm trường đoản cú “depend on” hay “depend upon” bao gồm nghĩa nhờ vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

‘I will depend on you lớn wake me up tomorrow morning.

Xem thêm: Bạn Đã Chuyển Sang Chế Độ Ẩn Danh, Cách Mở Các Trình Duyệt Riêng Tư

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động trường đoản cú ‘burgeon’ có nghĩa phát triển với vận tốc nhanh. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được sử dụng là tính từ bỏ và có nghĩa tương tự.

bring up

‘Fairly easy to vày as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ hễ từ ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, giáo dục trong một trả cảnh/môi trường nào đó, đề cập, đưa ra, tuyệt ói mửa. Động từ sinh sống thời thừa khứ cùng quá khứ kết thúc của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among participants.’

“She”s not well: she brought up her dinner.”

Danh tự ‘upbringing’ có nghĩa là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing.”

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Cụm từ “quieten down” có nghĩa là làm điều gì hay đồ vật gi trở yêu cầu yên ắng. Động trường đoản cú ‘quieten’ tất cả nghĩa gần giống với ‘quiet’để chỉ hành vi làm êm, có tác dụng dịu, nín , vỗ về.

‘Quieten’ là ngoại rượu cồn từ, đi cùng với té ngữ tức là làm dòng gì/ đồ dùng gì yên lặng.

“Please quieten down your baby, she”s disturbing my cats.”

Khi là nội hễ từ, không có bổ ngữ đi cùng, ‘quieten’có nghĩa là làm dòng gì, ai đó yên tâm hơn, lặng ắng hơn.

“He quietened down after being comforted by his friends.”

Chú ý trong giờ đồng hồ Anh Mỹ, “quiet down” được dùng thịnh hành hơn “quieten down”.

lucrative

“It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used lớn be.’

Tính từ ‘lucrative’ có nghĩa là hữu dụng nhuận hấp dẫn, lớn bở.

‘It’s a lucrative business.’

to a certain extent

‘But you have to lớn be lucky khổng lồ a certain extent.’

‘To a certain extent’ tức là ở một nút độ làm sao đó. Một số cách biểu đạt tương trường đoản cú là “to some extent”, “to some degree” hay “to a degree”.

‘It’s true khổng lồ a certain extent, but we need to look at the big picture as well.’

“I accept what you say lớn a degree, but I think it”s more complicated than that.”

Cũng với kết cấu tương tự bạn cũng có thể nói ‘to a large extent’ giỏi “to a large degree” với nghĩa nhìn rộng hơn, ở tầm mức độ lớn hơn.

Xem thêm: Phần Mềm Mastercam Là Gì - Giới Thiệu Ưu Điểm Của Phần Mềm Mastercam

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vày to maximise your chances of getting a good job, lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội động từ ‘maximise’ có nghĩa là phát triển ở tầm mức tối đa.

‘Going to a good university should maximise your chances of getting a good job.’

“Practising every day will maximise your ability khổng lồ remember your English vocab.”