To say the least là gì

     

Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS & IDIOMS số 38 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vị Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị.Bạn vẫn xem: khổng lồ say the least là gì

vào bài học thành ngữ WORDS and IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị nhị thành ngữ rất thông dụng tại Mỹ, trong đó có động từ lớn SAY, S-A-Y nghĩa là nói. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.PAULINE: The first idiom is to SAY THE LEAST, khổng lồ SAY THE LEAST.TRANG: lớn SAY THE LEAST có một từ mới là LEAST, đánh vần là L-E-A-S-T nghĩa là ít nhất. Lúc người Mỹ nói to lớn SAY THE LEAST, tức là nói ít nhất về một điều gì đó, họ muốn nhấn mạnh rằng điều đó còn tốt đẹp hơn tốt quan trọng rộng những lời họ nói. Trong thí dụ sau đây, một ông bố bày tỏ cảm tưởng của ông về quyết định của đàn ông ông.PAULINE: When my son told me that he had decided to lớn become a doctor like me I was pleased, to SAY THE LEAST. In fact, I was absolutely thrilled by his decision. He made me so proud.TRANG: Ông bố nói: Khi con trai tôi nói với tôi rằng nó đã quyết định trở thành bác sĩ như tôi, tôi nói ko quá là tôi hài lòng. Thật ra tôi cực kỳ sung sướng về quyết định của bé tôi. Bé tôi làm mang đến tôi hết sức hãnh diện.TO DECIDE, D-E-C-I-D-E là quyết định, THRILLED, T-H-R-I-L-L-E-D là sung sướng, xúc động, và PROUD, P-R-O-U-D là hãnh diện. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: When my son told me that he had decided lớn become a doctor lượt thích me I was pleased, lớn SAY THE LEAST. In fact, I was absolutely thrilled by his decision. He made me so proud.TRANG: Thí dụ thứ hai tiếp sau đây nói về một số người phi thường đã qua đời.PAULINE: When you consider all the famous people who recently passed away, last year was a sad year, to SAY THE LEAST. Many well-known & well-loved personalities who left us will be greatly missed, including a former President, a musical genius, a heroic actor, & a scientist who made one of the most important discoveries of the 20th century.TRANG: lúc chúng ta nghĩ đến tất cả những nhỏ người nổi tiếng vừa qua đời, thật không quá đáng lúc nói rằng năm ngoái là một năm buồn. Chúng ta tiếc nhớ những nhân vật nổi tiếng và được yêu thương mến đã rời bỏ chúng ta, kể cả một cựu tổng thống, một thiên tài âm nhạc, một diễn viên anh hùng, và một khoa học gia từng thực hiện một trong những khám phá quan lại trọng nhất vào thế kỷ thứ 20.FAMOUS, F-A-M-O-U-S là nổi tiếng, khổng lồ PASS AWAY, P-A-S-S và A-W-A-Y là qua đời, PERSONALITY, P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-Y là nhân vật, GENIUS, G-E-N-I-U-S là thiên tài, và SCIENTIST, S-C-I-E-N-T-I-S-T là khoa học gia. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.PAULINE: When you consider all the famous people who recently passed away, last year was a sad year, to lớn SAY THE LEAST. Many well-known and well-loved personalities who left us will be greatly missed, including a former President, a musical genius, a heroic actor, và a scientist who made one of the most important discoveries of the 20th century.TRANG: Tiếp theo trên đây là thành ngữ thứ hai.PAULINE: The second idiom is SUFFICE IT lớn SAY, SUFFICE IT to SAY.TEXT: TRANG: SUFFICE IT to SAY có một từ mới là SUFFICE, đánh vần là S-U-F-F-I-C-E là vừa đủ. Vì thế SUFFICE IT khổng lồ SAY có nghĩa là chỉ cần nói thế là đủ, không cần phải nói thêm nữa.Trong thí dụ sau đây, một tuổi teen tên Josh đã đi dạo với một cô gái không quen biết vày bạn bè sắp đặt, và anh đã rất bất mãn.PAULINE: Josh has been on a few blind dates, but SUFFICE IT to SAY, last night was the absolute worst. There’s really nothing more to lớn add.


Bạn đang xem: To say the least là gì


Xem thêm: Sửa Lỗi Iphone Lock Không Có Điểm Truy Cập Cá Nhân, Fix Điểm Truy Cập Cá Nhân Iphone LockXem thêm: Đảo Ngược Màn Hình Máy Tính, Cách Để Sửa Màn Hình Máy Tính Bị Đảo Ngược

The evening was so bad that he never intends on going out with someone again without meeting her first.TRANG: Anh Josh đã đi chơi vài lần với những cô gái mà anh không quen biết, nhưng chỉ cần nói rằng tối trong ngày hôm qua là buổi đi dạo tệ nhất. Thật ko còn gì để nói thêm nữa. Buổi tối ngày hôm qua tệ đến nỗi anh dự định sẽ ko bao giờ đi chơi với một cô nào mà ko gặp mặt cô ấy trước.DATE, D-A-T-E nghĩa là hẹn hò đi chơi, BLIND DATE là một cuộc gặp mặt giữa hai người không quen biết nhau, và WORST, W-O-R-S-T là xấu nhất, tệ nhất. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.PAULINE: Josh has been on a few blind dates, but SUFFICE IT khổng lồ SAY, last night was the absolute worst. There’s really nothing more lớn add. The evening was so bad that he never intends on going out with someone again without meeting her first.TRANG: vào thí dụ thứ hai, một doanh nghiệp đã khá thành công trong những năm vừa qua. Dưới đây là lời ông giám đốc doanh nghiệp này nói với ban nhân viên:PAULINE: SUFFICE IT to lớn SAY that our company had a very profitable year. I don’t think I need lớn say anything more because you can read all the details in my report. Our challenge now is lớn build on our success.TRANG: Chỉ cần nói rằng công ty của chúng ta đã có một năm đầy thắng lợi. Tôi cho rằng tôi ko cần nói gì thêm nữa bởi vì quý vị có thể đọc tất cả các chi tiết trong bản phúc trình của tôi. Thách thức mà chúng ta phải đối phó bây giờ là phải xây dựng trên sự thành công của chúng ta.PROFITABLE, P-R-O-F-I-T-A-B-L-E nghĩa là có nhiều lời, và CHALLENGE, C-H-A-L-L-E-N-G-E là thử thách, thách thức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: SUFFICE IT lớn SAY that our company had a very profitable year. I don’t think I need to lớn say anything more because you can read all the details in my report. Our challenge now is khổng lồ build on our success.TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS and IDIOMS bây giờ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là lớn SAY THE LEAST nghĩa là nói ít nhất về một điều gì, và nhì là SUFFICE IT lớn SAY nghĩa là chỉ cần nói rằng... Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.