Tịnh độ là gì

     

 Ngày nay, các ngườiniệm Phật A Di Đà để ước vãng sinh Tây phương cực Lạc. Điều này phù hợp với đạinguyện của tiên phật A Di Đà cứu độ bọn chúng sinh về cõi tĩnh thổ của Ngài để tiếptục tu hành tới ngày thành Phật.

 Do sự mong muốn của mộtsố fan hâm mộ nên tôi viết ra mọi điều căn bạn dạng của Pháp Môn Tịnh Độ cùng của việcHộ Niệm để giúp người tu biết làm cố kỉnh nào sẽ được vãng sanh, làm thế nào biết một fan khi chếtđược vãng sinh xuất xắc không; bao gồm mấy phương thứctu Tịnh Độ, gồm bao nhiêu cách niệm Phật, và fan tu phảilàm phần nhiều gì để đạt tác dụng mỹ mãn?

 Mong rằng: người tuPháp Môn Niệm Phật A Di Đà xay ngẫm thiệt kỹ, ghi nhớ phần lớn điều so với khuyếntấn trong cuốn cẩm nang này trước khi bắt đầu thực hành, và sau đây thỉnh thoảngnên phát âm lại để được nói nhở.

 Mặc mặc dù trong sách nêura không ít điều, nhưng không nói hết được mọi chi tiết, cách biểu đạt văn từ bỏ còn khuyếtđiểm, mong các vị Thiện trithức bỏ qua cho, bạn viết muôn phần thành thật nhiều tạ.

 Sau chót, chân thành lạy tạ và xin phép qúyThiện tri thức, Phật tử, v.v... Sẽ viết, dịch, in, ấn tống, xuất phiên bản Kinh sách,đăng trên mạng, nhờ kia quyển sách “Pháp Môn Tịnh Độ” được thành những hình đầy đủ.

Bạn đang xem: Tịnh độ là gì

Bạn đã xem: tịnh độ là gì

Milpitas, Cali.USAngày 16 - 10 - 2011NamMô mê thích Ca Mâu Ni PhậtNamMô A Di Đà Phật.Toàn ko Đỗ Đăng Tiến

 

 

DẪN NHẬP

 

TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?

 

 Tịnh là im thin thít yên ổn định trong sạch, Độ là cứu vớt giúp, Tịnh Đ từ bỏ chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanhtịnh.

 Trong hư không bao la vôbiên: có vô lượng cõi nước (hành tinh), trong số đó tất cả cõi Tịnh, có cõi Uế (nhưSa Bà). Bọn chúng sinh gồm tâm tịnh sinh về cõi Tịnh, tất cả tâm uế sinh về cõi uế; nếusinh về cõi uế thì nghiệp chướng mỗi ngày một sâu nặng, cạnh tranh thành tựu pháp lành;còn sinh về cõi Tịnh thì nghiệp chướng hàng ngày một tiêu trừ, dễ thành quả pháplành; ngay cả những cõi tịnh thổ cũng có rất nhiều sai biệt, trong những số đó cõi thù thắngnhất là thế giới Tây Phương rất Lạc.

 Để được không thiếu và gồm thứ lớp, trước hết bắt buộc lược qua về ba Kinh căn bảncủa Tịnh Độ Tông, sau bàn cho phương phương pháp tu, những điều nên tìm hiểu và chuẩn bị.Sau chót nói tới cách thực hành hằng ngày của fan tu Tịnh Độ. Chúng ta cùng theo dõi:

 

MỤC 1:

LƯỢC ghê A DI ĐÀ:

I) - CÕI TỊNH ĐỘ TRANGNGHIÊM:

 Một thời Đức Phật ngựtại Tịnh xá Kỳ Hoàn, vườn cung cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, với một nghìn nhì trămnăm mươi vị Tỳ kheo; thời gian đó, bao gồm vô số ý trung nhân Tát, Chư Thiên, Thiên Long chén Bộ vàtứ bọn chúng tham dự.

 Bấy giờ tiên phật bảo TỳKheo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật (1)(xa vượt 10 tỷ quyết toán giải ngân Hà), có thế giới tên là cực Lạc, trong quả đât đó cóđức Phật hiệu là A Di Đà (2) hiện nay đang nói pháp.

 Xá Lợi Phất, cõi đóvì sao thương hiệu là cực lạc?

 Vì bọn chúng sanh trong cõiCực Lạc không có những sự khổ, chỉ hưởng các điều vui; trong cõi đó tất cả bảytừng bao lơn, bảy từng mành lưới, bẩy từng sản phẩm cây, đều bằng bảy báu bao bọcgiáp vòng.

 Lại bao gồm ao bằng bẩy báu,trong ao đầy nước đầy đủ tám công đức (3);đáy ao thuần dùng kim cưng cửng làm cat trải trên đất bởi vàng. Quà bạc, lưu ly,pha lê hợp thành số đông thềm mặt đường ở bốn bên ao; trên thềm đường bao gồm lầu gác cũngđều nghiêm sức bằng bảy báu là: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mãnão.

 Trong ao có hoa sen lớnnhư bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc xoàn thời ánh nắng vàng, sắcđỏ thời tia nắng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sáng trắng, nhiệm mầu thơm đuối trongsạch. 

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành tích công đức chỉnh tề như thế.

 Trong cõi của đức Phậtđó, thường xuyên trỗi (vang lên) nhạc trời, đất bởi vàng ròng, ngày đêm sáu thời (4) rải hoa trời Mạn đà la; chúngsanh vào cõi kia thường vào lúc sáng sớm, rất nhiều lấy giỏ đựng đông đảo hoa thơm đemcúng nhường nhịn mười muôn ức đức phật ở mười phương, cho giờ nạp năng lượng liền trở về bản quốcăn cơm xong xuôi đi kinh hành (5).

 Xá Lợi Phất, cõi cực Lạcthành tựu công đức chỉnh tề như thế.


*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓIKINH

 

 Lại nữa, cõi này thường cónhững kiểu như chim mầu sắc đáng yêu lạ thường, như chim Bạch hạc, Khổng-tước,Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; mọi giống chim đó đêm ngày sáuthời hót giờ hòa nhã.

 Tiếng chim kia diễn nóinhững pháp như Năm căn (6), Năm lực (7),Bảy giác bỏ ra (8), Tám thánh đạo (9), v.v... Chúng sanh trong cõi kia nghetiếng chim xong xuôi thảy mọi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

 Xá-Lợi-Phất! Ông chớ chorằng hầu hết giống chim đó là vì tội báo sinh ra, vày cõi cực Lạc không có bađường ác, Xá-Lợi-Phất, cõi kia tên con đường ác còn không tồn tại huống là tất cả sự ác sao?Những như là chim đó là do đức Phật A Di Đà mong muốn cho giờ pháp được tuyên lưu(bày tỏ chuyền đi) mà thay đổi ra đó thôi.

 Trong cõi cực Lạc, giónhẹ thổi động những hàng cây báu và cồn mành lưới báu, làm vang ra giờ vidiệu, ví như trăm ngàn sản phẩm công nghệ nhạc đồng hòa chung; tín đồ nào nghe tiếng kia tựnhiên hồ hết sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá-Lợi-Phất: cõi cực Lạcthành tựu công đức chỉnh tề như thế.

 

II) - DIỆU THẮNG CỦA PHẬTA DI ĐÀ:

 

 Xá-Lợi-Phất: Ông suy nghĩ sao, Đức Phật đó vìsao hiệu là A Di Đà? 

 Vì đức phật đó bao gồm hàoquang sáng sủa chói soi suốt vô lượng các cõi mười phương không trở nên chướng mắc cỡ (vôlượng quang); Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sinh sống vô lương A Tăng tỳ kiếp (vôlượng thọ). Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp rồi (1 kiếp = 16triệu 800 nghìn năm).

 Lại trong cõi nước CựcLạc có vô lượng Thanh Văn đệ tử đầy đủ là bậc A La Hán, chẳng đề xuất tính đếm mà lại cóthể biết không còn được, hàng tình nhân Tát chúng cũng đông như thế.

Xem thêm: Tuổi Canh Thìn Sinh Năm 2000 Hợp Màu Gì, Tuổi Canh Thìn 2000 Hợp Màu Gì, Khắc Màu Gì

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành công công đức nghiêm túc như thế.

 Lại nữa, cõi rất Lạc,những bọn chúng sanh vãng sinh đến này đều là bậcbất thóai chuyển (10) (không bị đọa nữa); trong số đó córất các vị bực độc nhất vô nhị sanh ngã xứ (chuẩn bị thành Phật), số đó hết sức đông, chẳngphải tính đếm mà lại biết hết được, chỉ có thể dùng vô vàn a-tăng-kỳ để nói thôi!

 Chúng sanh nào nghenhững điều bên trên đây, phải phát nguyện cầu sinh sang cõi nước đó, vì chưng sao? Vì:được cùng với các bậc Thượng thiện nhân ở cùng một chỗ. 

 

III) - NHÂN CỦA VÃNG SINH:

 Xá-Lợi-Phất! Chẳng cóthể sử dụng chút không nhiều thiện căn phước đức nhân duyên cơ mà được sinh lịch sự cõi đó.

 Xá Lợi Phất, ta thấy cónhững công dụng ấy yêu cầu nói gần như lời như thế, nếu tất cả chúng sinh như thế nào nghe nhữnglời trên, đề xuất phát nguyện sinh thanh lịch cõi cực Lạc.

 

IV) - CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN:

 Nói xong, ông phật bảoTôn giả Xá Lợi Phất:

- Như Ta lúc này ngợi khen công đức công dụng chẳng thể nghĩ về bàn củađức Phật A Di Đà, thì hằng hà sa số chư Phật ở khắp sáu Phương Đông tây nam BắcTrên Dưới rất nhiều ở trên nước những Ngài, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm (nói chân thật)trùm khắp cõi tam thiên đại thiên (1 cõi Phật) nhưng nói lời thật thà rằng:"Chúng sanh những ngươi phải nên tin xưng tán công đức tất yêu nghĩ bàncủa Kinh: “Nhất Thiết (một lòng) Chư Phật Sở Hộ (độ cho) Niệm (nhớ) Này",vì sao tên là tởm Nhất-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

 Vì nếu gồm thiện nam tử,thiện con gái nhân như thế nào nghe kinh này, với nghe thương hiệu của tiên phật A Di Đà mà lại thọtrì, thì những thiện nam giới tử thuộc thiện cô bé nhân ấy phần nhiều được toàn bộ các đức Phậthộ niệm, hầu như được không thoái chuyển khu vực đạo Vô Thượng bao gồm Đẳng chính Giác (bậc giác ngộ hiểu biết chân chính,không còn bậc nào rộng được nữa).

 Cho nên, những ông đềunên tin thừa nhận lời của Ta cùng của Chư Phật nói; nếu như có người đã phạt nguyện, đangphát nguyện, đã phát nguyện ước ao sinh về cõi nước của tiên phật A Di Đà, nhữngngười ấy gần như được không thối chuyển chỗ đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,thời sẽ sinh sang, đã sanh sang, hoặc vẫn sinh sang.

 Xá-Lợi-Phất! cho nêncác thiện phái mạnh tử thiện thanh nữ nhân, nếu tín đồ nào có lòng tin thì bắt buộc phát nguyệnsinh về cõi nước kia. Như ta lúc này ngợi khen công đức quan trọng nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thời những đức Phật cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàncủa Ta.

 

GIẢNG GIẢI:

 Đọc tởm trên, bọn chúng tathấy đức phật nói siêu rõ, duy có một vài điểm cần mày mò thêm, đó là:

1) – Cõi rất Lạc: bạn đời đều nghi vấn cõi rất Lạc ngơi nghỉ xangoài mười muôn ức cõi Phật quá xa, lúc sắp lâm thông thường chỉ trong chốc lát ekhó mang lại được, làm thế nào hiểu được điều này?

 Trong gớm nói: trung tâm baohư ko trùm khắp pháp giới, thì mười muôn ức cõi Phật chỉ ở trong tim ta, nàocó xa xôi gì? giây lát mạng tầm thường sinh trong trái tim ta, làm sao có trở ngại gì?

 Vả lại, gọi mười muôn ứccõi nước là đối với cái nhìn của phàm phu, vai trung phong trong sinh tử nhưng mà nói; ví như chúngsinh chiến thắng Tịnh nghiệp, thời điểm lâm tầm thường tâm an định có nghĩa là tâm thọ sinh Tịnhđộ, vừa khởi niệm ngay thức thì được vãng sinh. Chính vì vậy cho đề nghị Kinh nói: “Mười muôn ứccõi nước chỉ trong chốc lát liền đến, tự trung khu vốn thần tình vậy!”.

2) – Phật A Di Đà: Dịch trường đoản cú chữ Phạn (Sanskrit): Amitabha Buddha: Buddha phát âm Hán là Giác là Phật, Amita phát âm là A Di Đà nghĩa là vô lượng, bha là Quang, Amitabhalà vô lượng ánh sáng.

3) – Nước tám công đức là gì? Đó là:

1-Nước trong cố kỉnh không vẩn đục. 2- Nước đuối dịu. 3- Nước thơm ngon ngọt. 4- Nướcmềm mại dịu nhàng. 5- Nước ngấm nhuần. 6- Nước an hòa im lẽ. 7- Nước trừ đóikhát. 8- Nước nuôi lớn các căn.

4) – Sáu thời là gì?

 Ngày 6 thời, đêm 6 thời, ngày có những loạichim hót hòa nhã; trung quốc chia ra đêm năm canh, ngày sáu khắc.

5) – Đi tởm hành là gì?

 Đi gớm hành: Là đi dạo cho giãngân cốt sau khi ngồi thiền hay niệm Phật lâu, vừa đi vừa niệm, cửa hàng tưởng, thamthiền, v.v..., cũng chính là kinh hành.

6) – Năm Căn là gì?

 Năm Căn là năm vụ việc căn bản, năm gốc gốc,năm nguồn căn bản cho việc tu hành, chính là Tín Căn, Tinh Tấn Căn, Niệm Căn (nhớnghĩ), Định Căn (tịch tĩnh), và Huệ Căn (trí tuệ).

7) – Năm Lực là gì?

 Năm Lực là năm sức mạnh mẽ, là năm năng lựcsức lực; Năm Căn ví như năm ngón của bàn tay, còn Năm Lực ví như sức teo ruỗicủa các ngón tay để cầm, nắm, cấu véo, bóp, xoa. Năm Lực bao gồm có: Tín Lực, TinhTấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, cùng Huệ Lực.

8) – Bảy Giác đưa ra là gì?

 Giác chữ Phạn là Boddhi (Bồ Đề) là giácngộ; chi là nhánh, là bảy nhiều loại tu tuần tự đang đạt cho đạo qủa, còn gọi là “BảyGiác Phần”, bảy phương tiện thực hành thực tế sẽ giải thoát. Bảy giác chi tất cả có: NiệmGiác Chi, Trạch Pháp Giác bỏ ra (lựa chọn), Tinh Tấn Giác Chi, tin vui Giác Chi, KhinhAn Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả GiácChi.

Xem thêm: Nam Nữ Sinh Năm 1999 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì Hợp Với Hướng Màu Sắc Nào ?

9) – Tám chính Đạo là gì?

 Tám bao gồm Đạo còn được gọi là Tám Thánh Đạolà con phố giải thoát, gồm có tám nhánh là chính kiến (nhìn biết như thật),Chính tư duy (suy nghĩ đúng thật thật), bao gồm ngữ (nói năng đúng sự thật), Chínhnghiệp (hành động đề nghị đạo), chủ yếu mệnh (nghề nghiệp chân chính), thiết yếu tinhtấn (siêng năng bắt buộc mẫn), chính niệm (nhớ nghĩ ko quên), chính định (thanhtịnh sáng suốt); thiếu 1 trong những tám nhánh không thành Bát thiết yếu đạo. 

 Do phần nhiều lời nguyện trong những khi tu hành, đứcPhật A Di Đà đã trang nghiêm cõi tĩnh thổ của Ngài thù thắng cần mới bao gồm đủ thứnhư những hàng cây, lưới báu, cung điện, các loài chim, những âm nhạc hòa tấu vidiệu, khiến người nghe được tự nhiên và thoải mái niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.

10)- Bậc bấtthoái chuyển:

 Khi được sinh sang trọng Tâyphương cực Lạc, rồi liên tục tu hành cho đến ngày thành Phật, nên không biến thành đoạ.Điều này còn có năm nhân duyên khiến cho người vãng sinh không thoái chuyển, đó là:

 1. Vày nguyện lực của PhậtA-di-đà thường xuyên thâu nhiếp giữ lại gìn.

 2. Do ánh nắng của Phậtluôn soi chiếu, trọng tâm Bồ-đề hay tăng trưởng.

 3. Nước, chim, cây rừng, gió reo, nhạc tấu đềuthuyết giáo nghĩa khổ, không; fan nghe rất nhiều pháp ấy thường xuyên khởi lòng niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 4. Cõi nước rất Lạc toàn là bậc Bồ-tát, Thượng nhân làm chúng ta lành, khôngcó cảnh duyên xấu ác, không có quỷ thần, tà ma; những thứ phiền óc Tam độc, v.v…hoàn toàn không sinh khởi.