Steal Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Steal là gì

*
*
*

steal
*

steal /sti:l/ ngoại động từ stole; stolen nạp năng lượng cắp, nạp năng lượng trộm lấy bất thình lình, làm cho vụng trộm; khéo chiếm lĩnh được (bằng thủ đoạn bí mật đáo...)to steal a kiss: hôn trộmto steal away someone"s heart: khéo chỉ chiếm được tình cảm của ai (bằng thủ đoạn kín đáo đáo...) nội hễ từ lẻn, đi lénto steal out of the room: lẻn thoát khỏi phòngto steal into the house: lẻn vào trong nhàto steal away lẻn, đi lén khéo chiếm hữu được (cảm tình của ai bằng thủ đoạn bí mật đáo...)to steal by lẻn cho cạnh, lẻn cho bênto steal in lẻn vào, lén vàoto steal out lén thoát, chuồn khỏito steal up lẻn cho gầnto steal someone"s thunder phỗng tay trên ai
lấy trộmcycle steallấy sút chu trình

Từ điển chăm ngành Thể thao: láng đá

Steal

Cướp bóng

Từ điển chăm ngànhThể thao: bóng đá

STEAL : when a player takes the ball away from an opposing player. < Old English stelan

CƯỚP BÓNG: tình huống cầu thủ tranh bóng với lấy được trơn từ chân đối phương.

Động từ bỏ bất phép tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): steal / stole / stolen


*Xem thêm: Cách Gỡ Phần Mềm Trên Win 8, Cách Gỡ Bỏ Một Phần Mềm Trong Windows 8/8

*

*

n.

a stolen base; an instance in which a base runner advances safely during the delivery of a pitch (without the help of a hit or walk or passed ball or wild pitch)

v.

take without the owner"s consent

Someone stole my wallet on the train

This author stole entire paragraphs from my dissertation

steal a base


Xem thêm: 4 Cách Mở Khóa Iphone Khi Bị Vô Hiệu Hóa, Iphone Bị Vô Hiệu Hóa Bao Lâu

English Synonym and Antonym Dictionary

steals|stole|stealing|stolensyn.: filch pilfer rob take thieve