Snag Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Snag là gì

*
*
*

snag
*

snag /snæg/ danh từ chân răng gãy nơi bắt đầu cây gãy ngang đầu mấu cây cỏ gãy; đầu mấu thò ra (như của cây cỏ gãy...) cừ (cọc gỗ, cọc đá cắn ở lòng sông, ở biển để phòng tàu bè) vệt toạc, vệt thủng (do móc nên đầu mấu cành lá gãy...) (nghĩa bóng) sự trở ngại đột xuất, sự trở hổ hang bất ngờ ngoại đụng từ va (tàu) vào cừ, đụng (tàu) vào cừ nhổ không còn cừ (ở một triền sông) đánh nơi bắt đầu (cây) phân phát hết những mấu cành gãy (trên thân cây)
gia công thôkhuyết tậtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhbạt rìa xờm (bằng đá mài)mài thôLĩnh vực: xây dựngđánh gốcgốc cây gãy ngangva vào cừLĩnh vực: điệnnhánh lèo o cọc cừ
*Xem thêm:

*

*

snag

Từ điển Collocation

snag noun

ADJ. big, major | minor, small A minor snag is that it"s expensive. | possible, potential | technical

VERB + SNAG hit We"ve hit a technical snag: the printer isn"t compatible with my PC. | iron out There are a few snags khổng lồ iron out before the prototype is ready.

PREP. ~ in one of the snags in the scheme | ~ to lớn There is a snag khổng lồ the job: you have to work at weekends. | ~ with I suddenly saw the major snag with the whole idea.

Từ điển WordNet


n.

a sharp protuberancea dead tree that is still standing, usually in an undisturbed forest

a snag can provide food and a habitat for insects and birds

v.

catch on a snag

I snagged my stocking

get by acting quickly và smartly

snag a bargain

hew jaggedly


Xem thêm: Skim Là Gì Và Cách Ứng Dụng Trong Ielts Reading, Sự Khác Nhau Giữa Skim

English Idioms Dictionary

problem, difficulty, glitch If you plan a project carefully, there will be fewer snags.

File Extension Dictionary

SnagIt Capture (TechSmith Corporation)

English Synonym và Antonym Dictionary

snags|snagged|snaggingsyn.: catch hook snare snatch trap