Selection sort là gì

     
1. Overview (Tổng Quan)

Là một xây dựng viên hẳn các bạn ai cũng đã từng phải áp dụng thuật toán chuẩn bị xếp. Vào SERI về thuật toán tra cứu kiếm này chúng ta sẽ tìm hiểu tư tưởng của những loại thuật toán thu xếp cơ phiên bản nhất: Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Heap Sort, QuickSort, Radix Sort, Counting Sort, Bucket Sort, ShellSort. Trong nội dung bài viết này mình chúng ta sẽ tìm hiểu về Selection Sort :

Thuật toán Selection Sort là gì?Các thành phần thiết yếu của thuật toán Selection Sort.

Bạn đang xem: Selection sort là gì

Cách triển khai thuật toán Selection Sort qua ví dụ.

Toàn bộ ví dụ mình sẽ thực hiện python giúp các bạn dễ hiểu cùng dễ cố bắt. Let"s vì it ^^

2. Selection Sort (Sắp Xếp Chọn)

Thuật toán Selection Sort thu xếp một mảng bằng phương pháp liên tục tra cứu phần tử nhỏ nhất (xét theo thứ tự tăng dần) từ phần không được sắp xếp và đặt nó làm việc đầu. Thuật toán duy trì hai mảng bé trong một mảng độc nhất định.

Mảng con đã được sắp tới xếp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cơ Hàn Là Gì Trong Từ Hán Việt? 'Cơ Hàn' Là Gì

Mảng con sót lại chưa được sắp xếp.

Trong những lần lặp lại bố trí lựa chọn, phần tử tối thiểu (xét theo lắp thêm tự tăng dần) tự mảng con chưa được sắp xếp sẽ tiến hành chọn cùng chuyển cho mảng con đã sắp đến xếp.

Xem thêm: Top 19 Hướng Dẫn Up Rom Bằng Recovery Twrp Mới Nhất 2022, Hướng Dẫn Up Rom Bằng Recovery Twrp

Ví dụ sau giải thích công việc trên:

//Dãy chưa sắp xếparr<> = 64 25 12 22 11// search phần tử nhỏ xíu nhất trong dãy arr<0...4>// đưa thành phần đó lên đầu dãy arr<0...4>**11** 25 12 22 64// search phần tử bé nhất trong hàng arr<1...4>// đưa phần tử đó lên đầu dãy arr<1...4>11 **12** 25 22 64// tìm phần tử bé nhỏ nhất trong dãy arr<2...4>// đưa bộ phận đó lên đầu dãy arr<2...4>11 12 **22** 25 64// tìm kiếm phần tử nhỏ nhắn nhất trong hàng arr<3...4>// đưa phần tử đó lên đầu dãy arr<3...4>11 12 22 **25** 64 Dưới đây là sơ đồ gia dụng khối theo từng bước triển khai của thuật toán trên

*

Dưới đó là cách thiết lập thuật toán bằng ngôn từ Python:

import sysA = <64, 25, 12, 22, 11> for i in range(len(A)): # tra cứu kiếm phần tử nhỏ bé nhất trong dãy chưa được sắp xếp min_idx = i for j in range(i+1, len(A)): if A > A: min_idx = j # Đổi chỗ phần tử nhỏ xíu nhất với thành phần đầu tiên A, A = A, A # chạy thử Kết Quảprint ("Sorted array")for i in range(len(A)): print("%d" %A), Đây là kết quả

Sorted array: 11 12 22 25 64Thuật toán Selection Sort là 1 trong thuật toán khá dễ dàng khi thiết lập đặt. Thuật toán này có độ phức hợp là O(n2) vì tất cả 2 vòng lặp.

3. Conclusion (Kết Luận)

Trong bài viết này chúng ta đã khám phá được thuật toán bố trí chọn (Selection Sort). Gồm cài quan sát tổng quan về thuật toán. Cách thiết lập thuật toán bằng ngữ điệu Python. Độ thức tạp thuật toán. Rất hy vọng đã lấy lại cho chính mình đọc những kỹ năng và kiến thức thú vị.Nếu thấy hay bạn nhớ bấm follow bản thân nhé !!