Recently Dùng Thì Gì

     

1. Hiện tại đơn:

* Cấu trúc:(+) S + V/ V(s;es) + Object……(-) S do/ does not + V +…………….(?) Do/ Does + S + V* bí quyết dùng:_ hành động xảy ra ở hiện tại tại._ kinh nghiệm ở hiện tại tại._ sự thật hiển nhiên; Chân lí ko thể lấp nhận.* Trạng từ đi kèm: always; usually; often; sometimes; occasionally; ever; seldom; rarely; every…………..Bạn sẽ xem: Recently dùng thì nào

2. Hiện tại tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + is/am/are + Ving(-) S + is/am/are not + Ving(?) Is/Am/ Are + S + Ving* giải pháp dùng:_ Đang xảy ra tại một thời điểm xác minh ở hiện tại tại._ Sắp xảy ra có dự tính từ trước._ Không dùng vơis các động từ bỏ ra giác như: SEE; HEAR; LIKE; LOVE…* Trạng từ đi kèm: At the moment; at this time; right now; now; ……..

Bạn đang xem: Recently dùng thì gì


*

3. Hiện tại hoàn thành:

* Cấu trúc:(+) S + have/has + PII(-) S + have/has not + PII(?) Have/ Has + S + PII* giải pháp dùng:_ xảy ra trong qúa khứ, công dụng liên quan mang lại hiện tại.( nhấn mạnh vấn đề đến kết quả của hành động)* Trạng từ: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up khổng lồ now; up to lớn present..

4. Hiện nay tại kết thúc tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + have/has been + Ving(-) S + have/has been + Ving(?) Have/Has + S + been + Ving* bí quyết dùng:_ xẩy ra trong quá khứ, kéo dãn đến lúc này và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. ( nhấn mạnh tính liên tiếp của hành động)* Trạng trường đoản cú đi kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for….

5. Quá khứ đơn:

* Cấu trúc(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc.(-) S + didn’t + V(?) Did + S + V* bí quyết dúng:_ xảy ra và xong xuôi hoán toàn trong thừa khứ._ Nhiều hành động xảy ra tiếp tục trong quá khứ._ vào câu đk loại 2.* Trạng tội nhân đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last; in + mốc thời gian trong thừa khứ.

6. Vượt khứ tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + was/ were + Ving(-) S + was / were not + Ving.(?) Was/ Were + S + Ving.* biện pháp dùng:_ Các hành động xảy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứ_ Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ._ 1 hành vi đang xảy ra 1 hành vi khác xen vào: hành vi đang xảy ra dùng QKTD; hành vi xen vào cần sử dụng QKĐ.* trường đoản cú nối đi kèm: While; when.

7. Vượt khứ trả thành:

* Trạng trường đoản cú đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until……….

Xem thêm: Sửa Chữa Iphone 4 Mất Đèn Màn Hình, Iphone 4 Không Hiển Thị Màn Hình

8. Vượt khứ hoàn thành tiếp diễn (ít dùng):

* Cấu trúc:(+) S + had been + Ving(-) S + hadn’t been + ving(?) Had + S + been + Ving* biện pháp dùng:_ Chỉ hành vi đã với đang diễn ra và hoàn toàn có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong thừa khứ ( nhấn mạnh vấn đề đến tính liên tục của hành động)* Trạng từ: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; ever; until………….

9. Sau này đơn:

* Cấu trúc:(+) S + will/ shall + V (will ngày nay hoàn toàn có thể dùng với toàn bộ các(-) S + will/ shall not + V ngôi tuy vậy shall cần sử dụng với ” I” cùng “WE” )(?)Will / Shall + S + V* biện pháp dùng:_ Sắp xảy ra trong tương lai không tồn tại dự định trước._ Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự kiến cho tương lai._ trong câu đk loại 1.* Trạng từ: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…

10. Sau này gần:

* Cấu trúc:(+) S + is/am/are + going lớn + V(-) S + is/am/ are not + going to + V(?)Is/Am/ Are + S + going to lớn + V* bí quyết dùng:_ sắp tới xảy ra sau này có dự định trước._ chắc chắn là sẽ xảy ra sau đây theo 1 tình hườn mang lại trước.* Trạng từ: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai………….

11. Tương lai tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + will / shall + be + Ving(-) S + will / shall not + be + Ving(?) Will / Shall + S + be + Ving* cách dùng:_ Đang xảy ra tại thời điểm xác minh trong tương lai._ Nhiều hành vi xảy ra đôi khi trong tương lai.* Trạng từ: các trạng từ như trong tương lai đơn; dẫu vậy phải phụ thuộc vào từng hoàn cảnh ví dụ để phân chia thì.

12. Tương lai trả thành:

* Cấu trúc:(+) S + will / shall + have + PII(-) S will/ shall not + have + PII(?) Will / Shall + S + have + PII* cách dùng:_ Một hành vi xảy ra trước 1 hành vi khác vào tương lai._ Một hành động xảy ra trước một thời điểm xác định trong tương lai.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Bình Chọn Trên Tiktok Tăng Tương Tác Dễ Dàng

* Trạng từ: By the time; By + mốc thời hạn trong thừa khứ.