Public Figure Là Gì

     
Tòa án thấp cấp đã chưng bỏ tư phương pháp nhân vật quần chúng của Sidis chính vì vậy ông không có quyền không đồng ý việc công khai phiên bản nhân.

Bạn đang xem: Public figure là gì


Altrincham was denounced by public figures và slapped by a thành viên of the public appalled by his comments.
Altrincham đã trở nên những nhân thứ nổi tiếng lên án với bị một số người hành hung bởi vì tức giận với lời tuyên bố của ông.
She is regarded as one of the most well-known female public figures in Kenyan business & politics.
Pets such as Boo , the self-anointed " world "s cutest dog , " are typically classified as Public Figures .
Các vật cưng như Boo , " rất nhiều chú chó dễ thương " trường đoản cú xức dầu thơm thường được phân các loại vào nhóm Hình ảnh chung .
Several public figures sent condolences, & most of the candidates for the 2013 primary elections suspended their political campaigns.
Một số số nhân vật của công chúng nhờ cất hộ lời chia buồn, và số đông các ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm trước đó chính đình chỉ chiến dịch chủ yếu trị của họ.
If a channel has been verified, it"s the official channel of a creator, artist, company or public figure on YouTube.
Nếu một kênh đã có được xác minh, thì kênh này sẽ là kênh chấp thuận của một bạn sáng tạo, nghệ sĩ, bạn nổi tiếng, hoặc một doanh nghiệp trên YouTube.
This fixation with death finds its most puzzling expression in the raw emotions that greet the death of public figures và celebrities.
Việc người ta bận lòng quá đáng về việc chết được giãi tỏ một cách khó đọc qua xúc cảm mãnh liệt trước cái chết của không ít nhân vật nổi tiếng.
The slaughter effectively ended the threat to lớn the new government, while, at the same time, made Bonaparte a famous—and popular—public figure.
Cuộc tần cạnh bên đã có tác động lớn và kết thúc mối nạt dọa đối với chính đậy mới, cùng thời đặc điểm này Bonaparte đang trở thành một nhânh vật danh tiếng và gồm tầm ảnh hưởng.
As well as a hotelier, Bortolotto Possati is a public figure và a patron of the arts, with a particular focus on Venice.
Cũng là một trong chủ khách sạn, Bortolotto Possati là 1 trong những nhân vật của công chúng cùng là fan bảo trợ của nghệ thuật, đặc biệt quan trọng tập trung vào Venice.
Despite the scholarly consensus, a relatively small but highly visible and diverse assortment of supporters, including prominent public figures, have questioned the conventional attribution.
Mặc mặc dù có sự đồng thuận về mặt học tập thuật, một đội người ủng hộ khá bé dại và dễ nhìn thấy và nhiều dạng, bao gồm cả những người nổi tiếng nổi bật, vẫn đặt câu hỏi về sự phân chia thông thường.

Xem thêm: Asus Wireless Driver S For Windows 7, Asus Wifi Drivers Download For Windows 7, 8


Even Broadway regained interest in the form, with Gregory Hines becoming a public figure for tap dance on the stage và in feature films.
Ngay cả Broadway cũng có sự hứng thú quay trở về với loại hình này và Gregory Hines trở thành tín đồ của công chúng cho nghành nhảy thiết hài trong phim truyền hình nhựa cùng sân khấu.
The group was launched in April 2018 at an sự kiện at which four Members of Parliament spoke, along with the actor Patrick Stewart và other public figures.
Nhóm được ra mắt vào tháng bốn năm 2018 tại một sự kiện mà lại tại đó tứ thành viên Quốc hội vẫn phát biểu, với diễn viên Patrick Stewart cùng một số người khác.
So a big disclaimer is put on everything that I do, và I made narratives about all the European or Brit celebrities và comments about our public figures.
Vì vậy các tác phẩm của tôi hồ hết bị phủ nhận thẳng thừng. Và tôi viết nhiều bài tường thuật về tất cả những người lừng danh ở châu Âu hay anh quốc và bình phẩm về đầy đủ nhân đồ vật nổi tiếng.
Many commentators và comedians have also evoked his visage lớn satirize politicians và other public figures, & several American political figures have been unflatteringly compared lớn the character.
Nhiều nhà phản hồi và diễn viên hài cũng đã gợi lên gương mặt của ông để châm biếm những chính trị gia và các nhân vật công cộng khác, và một số nhân vật chủ yếu trị Mỹ giành được không tâng bốc đối với nhân vật.
That Poppy is not only skewering the absurdity of people who make a living as public figures on the internet—she has it out for the entire experience of being online."
That Poppy không chỉ có đang đã cho thấy sự ngớ ngẩn của những nhân trang bị công khai kiếm sống bên trên internet—mà là toàn thể trải nghiệm trên mạng."
Byck also had sent tape recordings to various other public figures including scientist Jonas Salk, Senator Abraham Ribicoff of Connecticut, and composer Leonard Bernstein; and had tried to lớn join the đen Panthers.
Byck cũng đã gửi băng ghi âm cho những nhân đồ dùng công cộng khác bao gồm nhà công nghệ Jonas Salk, Thượng nghị viên Abraham Ribicoff của Connecticut với nhà soạn nhạc Leonard Bernstein; với đã nỗ lực tham gia black Panthers.
This anthem proved to lớn be unpopular with the Russian public và with many politicians and public figures, because of its tune and lack of lyrics, & consequently its inability to inspire Russian athletes during international competitions.
Tuy nhiên, bạn dạng quốc thiều này không phổ biến so với công chúng Nga và với rất nhiều chính trị gia, bởi giai điệu thiếu hụt lời bài hát, và cho nên vì thế không thể truyền cảm hứng cho những vận cổ vũ Nga trong những cuộc thi quốc tế.
Some prominent public figures, including Walt Whitman, Mark Twain, Helen Keller, Henry James, Sigmund Freud, and Charlie Chaplin, have found the arguments against Shakespeare"s authorship persuasive, & their endorsements are an important element in many anti-Stratfordian arguments.
Một số nhân vật nổi tiếng nổi tiếng, bao hàm Walt Whitman, Mark Twain, Helen Keller, Henry James, Sigmund Freud, Charlie Chaplin và Orson Welles, vẫn tìm ra những lập luận chống lại việc cho Shakespeare là người sáng tác một bí quyết thuyết phục, và chứng thực của họ là một trong những yếu tố quan trọng trong các lập luận chống Stratford.
Allowing me to lớn believe that the private people we have loved & lost in our families, và the public figures we have respected in our history, just as Abraham Lincoln wanted to lớn believe, really can live on, so long as we pledge to tell và to retell the stories of their lives.
Cho phép tôi tin những người dân đã mệnh chung mà chúng ta sẽ yêu và mất, và các nhân thiết bị công chúng nhưng ta tôn kính sử sách, như thể Abraham Lincoln đã mong mỏi tin, liên tục sống, mãi mang lại đến lúc nào ta vẫn tồn tại ước nguyện đề cập đi và kể lại chuyện về cuộc sống của họ.
The Inter American Press Association investigated the case of Irma Flaquer as part of its impunity project, and the case was the first that the IAPA brought to the Inter-American Commission on Human Rights, which ruled that the Guatemalan government was responsible for her disappearance, at the very least by not protecting her as a public figure.

Xem thêm: So Sánh S7 Edge Và Note 5 Và S7 Edge, Thêm Tiền Mua S7 Edge Có Đáng?


Hiệp hội báo mạng liên Mỹ đã khảo sát vụ Irma Flaquer như là một phần của dự án chống đối, với vụ kiện thứ nhất mà IAPA đem về Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ, phán xét rằng cơ quan chính phủ Guatemala chịu trách nhiệm về sự bặt tăm của cô, ít nhất là không đảm bảo an toàn cô như một nhân vật công chúng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M