Phó phòng kế toán tiếng anh là gì

     

Phó phòng kế toán tiếng anh là gì? trên đây là hình thức gọi trong công ty cũng tương tự trong ngành. Chức vụ trong công ty doanh nghiệp rất nhiều mẫu mã và số đông trong những giấy những được ghi bởi tiếng anh về các chức danh mà nhiều người đang đảm nhiệm. Bây giờ putago.vn sẽ lý giải cho các bạn và reviews Phó phòng kế toán tài chính tiếng anh là gì? tham khảo thêm về phó chống kế toán

*

*

Không chỉ những nhân viên văn phòng sử dụng trong các doanh nghiệp nước ngoài mới nên biết đến các chức danh bằng tiếng anh đa dạng trong công ty vì bây giờ rất các giấy tờ, văn bạn dạng có dùng những từ tiếng Anh cơ phiên bản này. do đó, nếu bạn k học giờ đồng hồ anh thì đủ nội lực kéo đến việc bạn sẽ không hiểu hoặc đọc sai những content liên quan lại đến công ty đó. Và chính là điều không ai muốn xảy ra trong các bước phải không nào? do đó, post này sẽ tổng hợp cho các bạn những chức vụ bằng tiếng anh thông dụng trong doanh nghiệp để bạn sử dụng việc hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Phó phòng kế toán tiếng anh là gì

1.Các chức danh nhiều chủng loại trong công ty

Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc

Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc

Chief Executive Officer (CEO): CEO

Chief Information Officer (CIO): người đứng đầu thông tin

Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động

Chief Financial Officer (CFO): giám đốc tài chính

Board of Directors: hội đồng quản lí trị

Shareholder: cổ đông

Executive: thành viên ban quản lí trị

Founder: người sáng lập

President (Chairman) /’prezidənt/ (/’tʃeəmən/): chủ tịch

Vice president (VP): phó nhà tịch

Manager /ˈmænɪdʒə/: thống trị

Department manager (Head of Department): trưởng phòng

Section manager (Head of Division): Trưởng cỗ phận

Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: trưởng phòng nhân sự

Finance manager /fai’næns ‘mænidʤə/: trưởng chống tài chính

Accounting manager /ə’kauntiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng kế toán

Production manager /production ‘mænidʤə/: trưởng chống sản xuất

Marketing manager /’mɑ:kitiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng marketing

(Các chức danh thông dụng)

Các chức danh bằng tiếng anh đa dạng khác :

Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/: người giám sát

Đội nhóm Leader /ti:m /’li:də/: Trưởng nhóm

Boss /bɒs/: Sếp

Assistant /ə’sistənt/: trợ lí giám đốc

Secretary /’sekrətri/: thư kí

Receptionist /ri’sepʃənist/: nhân sự lễ tân

Employer /im’plɔiə/: nhà (nói chung)

Employee (n) /ɪmˈplɔɪiː/: người sử dụng công, nhân viên (nói chung)

Officer (staff) /’ɔfisə/ : Cán bộ, viên chức

Labour/ labor /’leibə/: fan lao hễ (nói chung)

Labour/ labor union /’leibə ‘ju:njən/: công đoàn

Colleague (n) /ˈkɒliːɡ/: cộng sự

Expert (n) /ˈekspɜːt/: chăm viên

Collaborator (n) /kəˈlæbəreɪtə(r)/: cộng tác viên

Trainee (n) /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh

Apprentice (n) /əˈprentɪs/: người học việc

2. Những chức danh bằng giờ anh thịnh hành được phân các loại rõ ràng

2.1. Những kiểu công ty

Company: doanh nghiệp

Consortium/ corporation: tập đoàn

Subsidiary: doanh nghiệp con

Affiliate: doanh nghiệp link

Private company: doanh nghiệp tư nhân

Joint Stock company: doanh nghiệp cổ phần

Limited Liability company: doanh nghiệp TNHH

2.2. Những chức danh bằng tiếng anh trên cơ sở, cơ sở trong công ty

Headquarters : trụ sở chính

Representative office: văn phòng đại diện

Branch office: chi nhánh

Regional office: công sở địa phương

Wholesaler: của hàng cung cấp sỉ

Outlet: cửa hàng bán lẻ

Department : phòng, ban

Accounting department : chống kế toán

Administration department: chống hành chính

Financial department : chống tài chính

Personnel department/ Human Resources department (HR) : phòng nhân viên

Purchasing department : phòng buôn bán vật tư

Research & Development department : phòng nghiên cứu và tăng trưởng

Sales department : phòng mua bán

Shipping department : phòng vận tải

(Một số chức vụ bằng giờ đồng hồ anh)

2.3. Những chức danh bằng tiếng anh trong công ty:

Giám đốc điều hành (chief executive officer) : tổng giám đốcmanager: cai quản

Director : giám đốc

Deputy/ vice director: phó giám đốc

The board of directors : Hội đồng cai quản trị

Executive: thành viên ban quản ngại trị

Founder: founder

Head of department: trưởng phòng

Deputy of department: phó trưởng phòng

Supervisor: người giám sát

Representative: fan đại diện

Secterary: thư kí

Associate, colleague, co-worker: đồng nghiệp

Employee: nhân viên

Trainee: thực tập viên

3. Các hoạt động liên quan tiền đến các chức danh trong công ty

Establish (a company) : thành lập (công ty)

Go bankrupt : đóng góp cửa

Merge : giáp nhập

Diversify: nhiều dạng hóa

Outsource: thuê gia công

Downsize: căt bớt nhân lực

Do cty with: làm ăn với

Franchise: nhượng quyền yêu quý hiệu

(Hoạt động tương quan đến chức danh)

4. Thông tin các chức danh bằng tiếng anh thường dùng tại một số trong những nước

Trong những tập đoàn, công ty của Mỹ (và một số nước khác) thì vị trí tối đa (top position) là Chairman giỏi President (Chủ tịch), phía bên dưới đó vẫn là những Vice president (Phó công ty tịch), officer (hoặc director) – bạn điều hành, đưa ra quyết định những việc quan trọng, rồi cho general manager, manager – là fan phụ trách các bước cụ thể.

Trong các doanh nghiệp của Anh, chức danh cao nhất là Chairman, rồi cho Chief Executive Director hoặc Managing Director (hai chức này tương đương nhau nhưng lại Managing Director được sử dụng nhiều hơn).

Sau kia đến các giám đốc được hotline là chief officer/director, thấp hơn là manager. Board là từ chỉ cục bộ những director với họ họp nghỉ ngơi phòng gọi là boardroom.

Xem thêm: Cách Kết Nối Máy In Và Chia Sẻ Máy In Trong Mạng Lan Windows 10, 7, Xp

Các chức danh bằng giờ đồng hồ anh đa dạng ở Úc và Singapore… : Managing Director ngang với CEO, tương đương tổng giám đốc (director general giỏi general director) nghỉ ngơi ta. tuy nhiên, ngơi nghỉ nước Philippines, Managing Director được gọi là President.

Chức danh bởi tiếng anh vào các công ty to của Nhật hơi “rườm rà” một tí. Chẳng hạn, Mitsui O.S.K. Lines – doanh nghiệp vận tải hàng hải to nhất thế giới, quản lý và điều hành đội tàu tải trọng khoảng 45,5 triệu DWT – bao gồm cả Chairman và President. Chairman được coi như lớn hơn President (tuy thuộc dịch là “chủ tịch”).

President Executive Director là chủ tịch doanh nghiệp, Senior Managing Executive Officer là CEO cấp cao (có mang đến 3 vị cùng làm chức này), rồi mang đến 9 CEO (Managing Executive Officer), ngay tiếp đến là 8 giám đốc (Executive Officer). Mọi cá nhân nói trên số đông phụ trách 1 phần việc với mức độ cần thiết không giống nhau.

Xem thêm: Cách Gửi Mail Nhiều Người Cùng 1 Lúc, Hướng Dẫn Cách Gửi Email Cho Nhiều Người Cùng Lúc

Hi vọng bài bác tổng hơp này sẽ làm các chúng ta có cái Quan sát bao quát rộng về các chức danh bằng tiếng anh. Đặc biệt là khi Nhìn vào name card của một ai đó sẽ biết được họ chũm giữ chức phận gì, có cần thiết hay không để chúng ta có phương pháp giao tiếp thích hợp.