NOX LÀ GÌ

     

Khí thải NOx là gì gồm độc không, hiểm họa của khí NOx là gì, tách biệt với khí NOS là gì? NOx là một số loại khí thải khá phổ biến trong các hoạt động sản xuất công nghiệp.

Sau đây bọn họ cùng khám phá về các phương thức xử lý khí NOx tác dụng và được dùng phổ biến. Các phương thức khử khí tà NOx để ngăn cản tác hại của nó với môi trường thiên nhiên và nhỏ người.


Mục lục bài bác viết

Khí thải NOx là gì và mối đe dọa của khí NOx là gì?Các phương thức xử lý khí NOx phổ cập hiện nay:

Khí thải NOx là gì và mối đe dọa của khí NOx là gì?

*
*
*
*

NH3 là hóa học khử bội phản ứng tinh lọc với khí NO và NO2 ở ánh sáng > 2320C. Quá trình khử đang được thực hiện trên bề mặt xúc tác sản phẩm tạo thành Nitơ cùng nước:

+ ngôi trường hợp bao gồm oxy:

♦ 4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O

♦ 2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O

+ trường hợp không có oxy

♦ 6NO + 4NH3 → 5N2 + 6H2O

♦ 6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O

+ một trong những nhóm xúc tác thường được thực hiện trong cách thức này bao gồm:

♦ đội xúc tác là sắt kẽm kim loại quý: Pt, Rodi, Pt/Al2O3, Pt-Ro, …nhiệt độ phản bội ứng vẫn từ 200 -3000C

♦ đội xúc tác là oxit kim loại: Fe2O3/Cr2O3, V2O5/TiO2,… mức nhiệt độ phản ứng là 300-4500C.

Giống như SNCR bởi NH3 bám mùi mạnh và khó tính nên thay thế sửa chữa bằng dung dịch ure.

Ngoài ra người ta còn sử dụng một vài các phương thức xử lý khí NOx không giống như: hấp phụ NOx bằng silicagel, bởi alumogel tốt than hoạt tính…