NET INTEREST MARGIN (NIM) LÀ GÌ?

     

Hệ số NIM (Net Interest Margin) là sự việc chênh lệch phần trăm giữa các khoản thu nhập lãi và ngân sách chi tiêu lãi cần trả của ngân hàng, cho thấy thêm hiện những ngân hàng đang thực sự tận hưởng chênh lệch lãi suất vay giữa vận động huy động và hoạt động chi tiêu tín dụng là bao nhiêu.

Hệ số này rất đặc trưng khi bạn muốn đầu tư vào một cổ phiếu bank nào đó. Thông số NIM càng tốt thì càng thể hiện khả năng sinh lời của ngân hàng đó càng tốt.

*

Cách tính NIM của ngân hàng:

NIM = các khoản thu nhập lãi thuần / gia tài sinh lãi

Trong đó:

– các khoản thu nhập lãi thuần là chênh lệch giữa “thu nhập lãi và thu nhập cá nhân tương tự” và “chi phí tổn lãi và chi tiêu tương tự” được mang trên bảng Kết quả vận động kinh doanh (I)

*

– gia sản sinh lãi = Tiền giữ hộ tại NHNN + Tiền gửi lại những TCTD khác + bệnh khoán đầu tư + mang lại vay quý khách + đầu tư và chứng khoán kinh doanh; những số này được đem trên bảng phẳng phiu tài chính


*

– Chỉ số này tính theo năm hoặc Tổng 4 quý liên tiếp

+ Theo Năm: thu nhập cá nhân lãi thuần theo năm, gia sản sinh lãi là Trung bình cùng của số đầu năm mới và cuối năm

+ Theo (x) Quý: Tổng thu nhập cá nhân lãi thuấn (x) quý, tài sản sinh lãi là trung bình cùng của số (x) quý

(Thông thường mình chỉ tính cho thời điểm cuối kỳ chứ không mang trung bình cho nhanh, còn nếu bạn có nhu cầu chính xác hơn rất có thể tính trung bình thời điểm đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ nhé