Net realisable value là gì

     

Cách học bài bác hàng tồn kho (Inventory) vào FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

II. Nội dung

1. Định nghĩa sản phẩm tồn kho (Theo chuẩn mực IAS02)

Hàng tồn kho là tài sản:

Được duy trì để buôn bán trong kỳ sản xuất, tởm doanh thông thường (Finished goods)Đang trong quá trình sản xuất, sale dở dang (Work in progress)Nguyên liệu, thứ liệu, công cụ, nguyên tắc để áp dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ (Raw materials)Hàng tồn kho cũng có thể bao gồm:Hàng hóa sở hữu về để chào bán (Merchandised goods): sản phẩm & hàng hóa tồn kho, hàng tải đang đi trên đường, hàng gởi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biếnThành phẩm tồn kho cùng thành phẩm nhờ cất hộ đi bán (Consignment goods)Sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa ngừng và sản phẩm xong xuôi chưa làm giấy tờ thủ tục nhập kho thành phẩmChi phí thương mại dịch vụ dở dang2. Ghi nhấn hàng tồn kho (Recognition)

hai phương pháp ghi nhận hàng tồn kho:

Kê khai thường xuyên xuyên(Perpetual)Kiểm kê chu kỳ (Periodic).Bạn vẫn xem: Net realisable value là gì

Đang xem: Net realisable value là gì

Trong lịch trình ACCA, phần lớn các nhiệm vụ được ghi dấn theo cách thức kiểm kê định kỳ.

Việc sàng lọc sử dụng cách thức ghi nhấn nào đang có tác động đến cực hiếm của hàng tồn kho cuối kỳ, giá bán vốn hàng cung cấp và lợi nhuận gộp

So sánh thân 2 phương thức như sau:
Bạn đang xem: Net realisable value là gì

*Xem thêm: Bảng Báo Giá Nâng Cấp Máy Tính Hết Bao Nhiêu Tiền ? Những Nâng Cấp Máy Tính Hết Bao Nhiêu Tiền

Các cây bút toán ghi dấn hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Xem thêm: Nghe Điện Thoại Khi Đang Sạc Pin Điện Thoại Thế Nào Cho Đúng Cách?

*

3. Xác định giá trị sản phẩm tồn kho cuối kỳ

a. Giá gốc (Cost)

Giá nơi bắt đầu hàng tồn kho bao gồm: ngân sách chi tiêu mua (Purchasing cost – giá mua, những loại thuế ko được hoàn lại, ngân sách chi tiêu vận chuyển, bốc xếp…), chi phí chế biến hóa (Conversion cost – ngân sách chi tiêu liên quan trực kế tiếp sản phẩm cấp dưỡng và chi tiêu sản xuất chung chuyển đổi phát sinh) và các ngân sách chi tiêu liên quan lại trực tiếp khác phát sinh để sở hữu được hàng tồn kho ở vị trí và trạng thái hiện tạiChi phí ko kể vào giá nơi bắt đầu hàng tồn kho: ngân sách chi tiêu nguyên liệu, đồ liệu, giá thành nhân công và các giá thành sản xuất, marketing khác gây ra trên mức thông thường (abnormal loss); bỏ ra phí bảo vệ hàng tồn kho trừ những khoản đưa ra phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quy trình sản xuất tiếp theo; đưa ra phí bán sản phẩm (Selling cost); chi phí quản lý doanh nghiệp (Admin cost)b. Quý giá thuần có thể thực hiện được (NRV)

NRV = giá thành ước tính – giá cả ước tính để dứt sản phẩm – túi tiền bán hàng

Chi phí cầu tính để xong sản phẩm: Khi cầu tính giá bán hàng tồn kho, công ty lớn đã coi các sản phẩm dở dang là sẽ hoàn thành. Do vậy khi tính NRV, doanh nghiệp đề xuất trừ ngân sách chi tiêu ước tính để xong nốt sản phẩm dở dang

c. Cách thức tính cực hiếm hàng tồn kho

Gía trị hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp ghi dấn kiểm kê định kỳ được vận dụng theo 1 trong các phương pháp sau:

III. Bài tập luyện tập

You are preparing the financial statements for a business. The cost of the items in closing inventory is $41,875. This includes some items which cost $1,960 and which were damaged in the transit. You have estimated that it will cost $360 to repair the items, và they can be sold for $1,200.

What is the correct inventory valuation for inclusion in financial statements?

Cách tiếp cận:

B1: Định hình cách làm

Định giá hàng tồn kho – quý giá hàng tồn kho được ghi nhận ở tại mức thấp hơn của giá cả và cực hiếm thuần rất có thể ghi dìm (NRV)

B2: Tính chi tiêu và NRV

Chi chi phí (Định giá chỉ hàng tồn kho lúc đầu và sau khi khẳng định sản phẩm hỏng)NRV hàng bị hỏng rất có thể được ghi nhận