Missile là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Missile là gì

*
*
*

missile
*

missile /"misail/ tính từ hoàn toàn có thể phóng raa missile weapon: vũ khí rất có thể phóng ra danh từ vật phóng ra (đá, tên, mác...) tên lửaan air-to-air missile: tên lửa ko đối khôngto conduct guided missile nuclear weapon test: triển khai thử vũ khí tên lửa phân tử nhân điều khiển
đầu đạntênguided missile: tên lửa được hướng dẫnmissile fuel: nhiên liệu tên lửaLĩnh vực: hóa học và vật liệuđạn phản nghịch lựcLĩnh vực: xây dựngphi đạnLĩnh vực: toán và tinphi đạn, tênLĩnh vực: điện lạnhtên lửaguided missile: thương hiệu lửa được phía dẫnmissile fuel: nguyên nhiên liệu tên lửaair-to-air missile (AAM)hỏa tiễn ko đối khôngmissile site radarrađa dẫn đường
*Xem thêm: Google Tìm Thiết Bị Mất Qua Số Điện Thoại Nhanh Chóng, Tìm, Khóa Hoặc Xóa Thiết Bị Android Bị Mất

*

*

missile

Từ điển Collocation

missile noun

1 explosive weapon

ADJ. long-range, medium-range, short-range | ballistic, cruise, guided, heat-seeking | land-based | sản phẩm điện thoại | intercontinental | strategic, tactical | anti-aircraft, anti-ballistic, anti-missile, anti-tank | air-to-air, air-to-surface, surface-to-air, surface-to-surface | nuclear | conventional

VERB + MISSILE be armed with, carry | aim | fire, launch | intercept, shoot down | deploy strategic missiles deployed in sparsely-populated desert areas

MISSILE + VERB destroy sth, hit sth | miss sth All of the missiles missed their target.

MISSILE + NOUN base, site | attack, strike | programme, system | warhead

2 object fired or thrown

VERB + MISSILE be armed with, carry, hold a crowd of youths armed with missiles that included petrol bombs | hurl, pelt sb with, throw They pelted her with eggs & various other missiles.

MISSILE + VERB hit sb/sth, strike sb/sth

Từ điển WordNet


n.

a rocket carrying a warhead of conventional or nuclear explosives; may be ballistic or directed by remote control


Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Ride Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ride

English Synonym and Antonym Dictionary

missilessyn.: projectile rocket

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu