Income tax return là gì

     

Hướng Dẫn đến Mẫu 1040 và chủng loại 1040-SR (tiếng Anh) (Phiên phiên bản in (tiếng Anh)PDF) | Sách năng lượng điện tử (epub) (tiếng Anh)EPUB


 

Dưới đấy là hướng dẫn phổ biến về (các) Bảng Liệt Kê khách hàng sẽ đề nghị nộp. (Xem trả lời về mẫu 1040 để biết thêm tin tức về các bảng liệt kê được tấn công số). Đối với Bảng A và những Bảng Liệt Kê theo chữ cái khác, hãy xem Các Bảng Liệt Kê mang lại Mẫu 1040.

Bạn đang xem: Income tax return là gì

NẾU QUÝ VỊ...THÌ DÙNG
Có thu nhập xẻ sung, như là phụ cấp cho thất nghiệp, giải thưởng hay tiền thưởng, chi phí thắng bài xích bạc. Có ngẫu nhiên khoản khấu trừ nào nhằm yêu cầu, chẳng hạn như khấu trừ lãi vay sinh viên, thuế tự kinh doanh, chi phí giáo dục.

Xem thêm: Phần Mềm Tường Lửa Mạnh Nhất, 11 Phần Mềm Tường Lửa Miễn Phí Đáng Dùng Nhất

Bảng 1 (tiếng Anh) PDF
Nợ những loại thuế khác, ví dụ như thuế tự ghê doanh, thuế lao cồn hộ gia đình, thuế bổ sung cập nhật trên IRA hoặc các chương trình hưu trí đủ đk và những tài khoản được ưu đãi thuế khác, AMT, hoặc phải hoàn lại khoản tín thuế bảo phí ứng trước quá mức.

Xem thêm: Sơn Carbon Là Gì ? Giá Sơn Xe Máy Nhúng Carbon Và Quy Trình Thực Hiện Sơn

Bảng 2 (tiếng Anh)PDF
Có thể yêu thương cầu bất kỳ khoản tín thuế nào nhưng quý vị không yêu cầu trên chủng loại 1040 hoặc 1040-SR, ví dụ như tín thuế nước ngoài, tín thuế giáo dục, tín thuế chung dành cho doanh nghiệp. Có các khoản giao dịch thanh toán khác, ví dụ như số tiền được giao dịch thanh toán với yêu mong gia hạn nộp hồ sơ hoặc khấu lưu lại thuế phúc lợi an sinh xã hội thừa mức.Bảng 3 (tiếng Anh)PDF

Những vắt Đổi ngay gần Đây


Sửa đổi cho giải đáp 2021 của Bảng H (Mẫu 1040) (tiếng Anh) -- 16-THÁNG 2-2022

Sử dụng Số phúc lợi Xã Hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế cá nhân (ITIN) lúc Khai Thuế (tiếng Anh) -- 25-THÁNG 6-2021

Cập Nhật đào thải Tiền Thất Nghiệp cho người đóng thuế đã kết hôn sống trong một tiểu bang tài sản xã hội (tiếng Anh) -- 24-THÁNG 5-2021

Xử Lý Thuế đối với Trợ cung cấp Thất Nghiệp

Mẫu 1040, 1040-SR hoặc 1040-NR, loại 3a, Cổ tức đủ điều kiện (tiếng Anh) -- 06-THÁNG 4-2021

Gia Hạn Nộp hồ nước Sơ và Miễn Áp Dụng Khác cho người Khai mẫu mã 1040 (tếng Anh)PDF 

Khẩu trang và các thiết bị bảo đảm cá nhân khác để ngăn ngừa sự lan truyền của COVID-19 được khấu trừ thuế

Tuyên bố của putago.vn - Đạo phép tắc Kế Hoạch giúp đỡ Hoa Kỳ năm 2021 (tiếng Anh) 

Loại Trừ Mới lên đến mức $ 10.200 tiền bồi hoàn Thất Nghiệp (tiếng Anh) -- 24 THÁNG 3-2021

Báo Cáo Tín Thuế Đối Với tiền Lương khi Nghỉ Phép Gia Đình cùng Nghỉ bệnh dịch Đủ Điều kiện Trong Tổng lợi tức (Tiếng Anh) – 01-THÁNG 3-2021

Sửa đổi gợi ý cho chủng loại 1040 với 1040-SR (tiếng Anh) -- 08-THÁNG 2-2021

Báo cáo những Khoản Khấu Trừ Dư vượt khi dứt Di Sản hoặc Ủy Thác trên những Mẫu 1040, 1040-SR với 1040-NR mang lại Năm Thuế 2018 với Năm Thuế 2019 (tiếng Anh) -- 10-THÁNG 7-2020

Bãi bỏ số lượng giới hạn về tổn thất kinh doanh so với một số tín đồ nộp thuế cho các năm 2018, 2019 cùng 2020 (tiếng Anh) --19-THÁNG 5-2020

Giảm vơi gánh nặng cho tất cả những người đóng thuế đối với các thời hạn độc nhất định liên quan đến thuế vì đại dịch vi-rút corona (tiếng Anh) -- 14-THÁNG 4-2020

Hình thức doanh nghiệp bảo hiểm dạng nhỏ (micro captive) (tiếng Anh) -- 23-THÁNG 3-2020

Báo cáo tương quan đến Mục 965 của cục luật Thuế vụ (IRC) trên các Tờ khai năm 2017 (tiếng Anh)– 08-THÁNG 3-2018


Các Mục khác Quý Vị có thể Thấy Hữu Ích


Tất Cả Các bản Sửa Đổi của mẫu 1040 (tiếng Anh)