In the last few years dùng thì gì

     

Đây là các thứ mình nhớ được với ghi chú ra . Giả dụ mọi bạn đọc thấy thiếu và sai ở nơi nào đó thì reply giùm mình nhé, nếu phù hợp mình đã sửa lại ( chắc chắn là là thiếu, ở chỗ này mình chỉ ghi ra những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và thường được sử dụng nhất ). Chúng ta xem đây là một bài chia sẻ, mỗi người share một không nhiều chứ chưa phải là sách hay giáo trình đâu nhé. Tuy nhiên nếu thấy đúng các chúng ta cũng có thể áp dụng để gia công bài tập kia

*

Đây là tin tức quảng cáo của putago.vn

Đăng ký nhận hỗ trợ tư vấn về khóa đào tạo 48 tiếng luyện thi ĐẠT TOEIC 450+ tại

Hết quảng cáo

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present):

CÔNG THỨC

a) Với động từ tobe(+) S+ AM/IS/ARE + O(-) S + AM/IS/ARE + NOT + O(?) AM/IS/ARE + S + O

b) Với rượu cồn từ thường(+) S + Vs/es + O(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O(?) DO/DOES + S + V+ O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.Bạn đang xem: In the last few years cần sử dụng thì gì

Cách dùng:

+ Thì hiện tại đơn biểu đạt một đạo lý , một thực sự hiển nhiên.Bạn sẽ xem: phương pháp và biện pháp dùng những thì trong giờ đồng hồ anhEx:The sun rises in the East.Tom comes from England.

Bạn đang xem: In the last few years dùng thì gì

+ Thì lúc này đơn mô tả 1 kiến thức , một hành vi xảy ra liên tiếp ở hiện tại.Ex:Mary often goes lớn school by bicycle.I get up early every morning.

+ Thì bây giờ đơn diễn tả năng lực của con người :Ex : He plays badminton very well

Lưu ý : ta thêm “es” sau các động từ bỏ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous):

Công Thức :

(+) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O(-) S+ BE + NOT + V_ing + O(?) BE + S+ V_ing + O

Từ dìm biết: now, right now, at present, at the moment,…

Cách dùng:

+ Thì bây giờ tiếp diễn tả một hành động đang ra mắt và kéo dãn dài một thời hạn ở hiện tại tại.Ex: The children are playing football now.

+ Thì hiện tại tiếp diễn cũng thường tiếp sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex:Look! the child is crying.Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Thì hiện nay tại tiếp tục còn biểu đạt 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng cùng với phó trường đoản cú ALWAYS :Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember -

+ Thì hiện nay tại tiếp diễn còn được dùng để biểu đạt một hành động sắp xẩy ra ( sinh hoạt tương lai gần)Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không dùng thì này với các động tự chỉ nhấn thức bỏ ra giác như : to be, see, hear, understand, know, lượt thích , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,…Ex:I am tired now.She wants to lớn go for a walk at the moment.Do you understand your lesson?

3. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past):

Công Thức

a) Với hễ từ tobe

(+) S + WAS/WERE + O(-) S+ WAS/ WERE + NOT + O(?) WAS/WERE + S+ O ?

b) Với động từ thường

(+) S + V_ed + O(-) S + DID+ NOT + V + O(?) DID + S+ V+ O ?

Từ thừa nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì vượt khứ đơn mô tả hành rượu cồn đã xảy ra và dứt trong thừa khứ với thời hạn xác định.Ex:I stayed at trang chủ last nightDid you have a buổi tiệc ngọt last week?

4. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past Continuous):

Công Thức :

(+) S + was/were + V_ing + O(-) S + was/were + NOT+ V_ing + O(?) was/were + S+ V_ing + O ?

Từ thừa nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, & this morning (afternoon)…

Cách dùng:

+ bọn họ dùng thì thừa khứ tiếp nối khi ước ao nhấn mạnh cốt truyện hay quy trình của sự vật hay sự việc hoăc thời hạn sự vật dụng hay sự việc đó diễn ra (Nếu bọn họ chỉ muốn nói đến một vụ việc nào đó trong quá khứ thì bạn có thể sử dụng thì thừa khứ đơn).Ex: While I was driving home, Peter was trying desperately to liên hệ me.

+Chúng ta cần sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn để diễn đạt 1 hành vi đang ra mắt trong thừa khứ thì có hành vi khác xen vào.Ex: I was walking in the street when I suddenly fell over.

5. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect):

Công Thức

(+) S + have/ has + Past participle + O(-) S + have/ has + NOT+ Past participle + O(?) have/ has +S+ Past participle + O

Từ nhấn biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:

Thì bây giờ hoàn thành miêu tả hành đụng đã xẩy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra sinh hoạt 1 thời hạn không khẳng định trong thừa khứ.Ex: I have been to lớn London

+Thì hiện nay tại xong xuôi cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong vượt khứ.Ex: We’ve been to lớn Singapore a lot over the last few years.

*** + Thì hiện tại tại hoàn thành cũng được sử dụng với i since cùng for.***

Chúng ta cần sử dụng thì hiện tại tại dứt khi nói về trải nghiệm hay kinh nghiệm. Bọn họ thường cần sử dụng ‘ever’ với ‘never’ khi nói về kinh nghiệm.

Xem thêm: Lấy Danh Bạ Từ Zalo Sang Điện Thoại, Có Thể Được Không

Ex: Have you ever been khổng lồ Argentina?

6. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + have/ has + been + V_ing + O(-) S + have/ has + been + NOT + V_ing + O(?) have/ has +S + been + V_ing + O

Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Cách dùng:

+ Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành vi đã xẩy ra trong vượt khứ và thường xuyên tới bây giờ (có thể tới tương lai).Ex: We’ve been working really hard for a couple of months.

+ chúng ta sử dụng thì này để nói về việc việc đã xong nhưng họ vẫn còn thấy tác động hay dấu tích về nó.Ex: Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking?

+ Thì hiện tại tại xong tiếp diễn cũng rất có thể được sử dụng để nói tới các sự việc xẩy ra ở quá khứ cùng vẫn chưa chấm dứt ở hiện tại tại.Ex: I’ve been learning Spanish for đôi mươi years và I still don’t know very much.

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past Perfect):

Công Thức

(+) S + had + Past Participle + O(-) S + had + NOT+ Past Participle + O(?) had + S+ Past Participle + O

Từ dìm biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

Cách dùng:

+ miêu tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ.Ex: The police camewhen the robber had gone away.

2. Dùng để làm mô tả hành vi trước một thời gian khẳng định trong quá khứ.Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Pas Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + had + been + V_ing + O(-) S + had + been + NOT+ V_ing + O(?) had + been + S + V_ing + O

Từ dấn biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after.

Cách dùng:

+ biểu đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (nhấn táo tợn tính tiếp diễn)Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

+. Biểu đạt một hành động kéo dài liên tục đến một hành vi khác trong vượt khứEx: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot & steamy when she came in

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future):

Công Thức

(+) S + shall/will + V(infinitive) + O(-) S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O(?) shall/will + S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

+ diễn tả một đưa ra quyết định ngay tại thời khắc nói (On-the-spot decision)Ex:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can do to help you.

+ diễn đạt lời dự đoán không tồn tại căn cứEx:

People won’t goto đời jupiter before the 22nd century.Who vị you think will getthe job?

+ mô tả những sự việc chắc chắn sẽ xẩy ra trong tương lai.Ex: The sun will rise over there tomorrow morning.

Từ dấn biết: tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on…

DẠNG ĐẶC BIỆT: be going khổng lồ ( tương lai ngay gần )

Cấu trúc:

(+) S + is/am/are + going to lớn + V(-) S + is/am/ are not + going khổng lồ + V(?)Is/Am/ Are + S + going lớn + V

Cách dùng:

+ biểu đạt một kế hoạch, dự tính (intention, plan)Ex:

I have won $1,000. I am going to lớn buya new TV.When are you going khổng lồ goon holiday?

+ diễn đạt một lời dự đoán phụ thuộc hoăc ko cần phụ thuộc vào bằng hội chứng ở hiện nay tạiEx:

The sky is very black. It is going khổng lồ snow.My boss isn’t going lớn be very happy!

Từ thừa nhận biết: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai…

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Continuous):

Công thức

(+) S + shall/will + be + V_ing+ O(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will +S+ be + V_ing+ O

Từ nhấn biết: in the future, next year, next week, next time, & soon…

Cách dùng:

+ Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành đụng sẽ đang xảy ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai.Ex:

I will be sending in my application tomorrowNext week at this time, you will be lyingon the beach

+ biểu đạt một dự định đã được sắp đặt trong tương laiEx: Ann will be helping us khổng lồ hold the party (ngủ ý đã chuẩn bị xếp)

+ diễn tả một hành động không dự định trước những xảy ra như một thông lệ.Ex: I will be seeing Mary tomorrow at school

+ mô tả một hành vi sẽ xẩy ra và kéo dãn dài trong một khoảng thời hạn nào đó ở tương lai.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Danh Bạ Trên Oppo ? Làm Sao Lấy Lại Danh Bạ Đã Xóa Trên Oppo

Ex: I shall be swimming all day long tomorrow

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (Future Perfect):

Công thức

(+) S + shall/will + have + Past Participle(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

Dấu hiệu nhấn biết: những cụm tự chỉ thời gian đi kèm:– By + mốc thời hạn (by the kết thúc of, by tomorrow)

By thenBy the time+ mốc thời gian…She will have finishedwriting the report before 8 o’clockThey will have completed the building by the kết thúc of this year

12.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Future Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + shall/will + have been + V_ing + O(-) S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O(?) shall/will + S+ have been + V_ing + O

Cách dùng:

_ Kết phù hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + thì bây giờ đơn, … )Ex: James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.