Had Better + Gì

     

Ngoài cấu trúc câu Should để đưa ra một lời khuyên nào đó bằng tiếng Anh, bạn còn tồn tại thể sử dụng thêmcấu trúc Had better. Vậy Hab better là gì? phương pháp dùng như thế nào? cùng Vietop kiếm tìm hiểu trong bài xích viết này ngay nhé!


A. Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh

1. Định nghĩa về cấu trúc Had Better trong tiếng Anh

Had better gồm ý nghĩa là tốt hơn, hơi hơn, phải làm điều gì hơn.

Bạn đang xem: Had better + gì

Thông thường, Had better sử dụng trong câu có ý nghĩa lời khuyên cần làm điều gì đó. Nếu không làm điều đó, một vấn đề nào đó sẽ xảy ra giỏi phát sinh.

Ví dụ:

I have khổng lồ meet my boss khủng in ten minutes.I’d bettergonow or I’ll be late.

Tôi phải gặp sếp tôi 10 phút nữa. Tôi nên đi tức thì nếu không sẽ trễ.

‘Shall I take an umbrella?’ ‘Yes,you’d better. Lt might rain.’

Tôi gồm nên cầm dù không?

Có nhé, bạn bắt buộc cầm mặc dù theo. Trời bao gồm thể sẽ mưa đó.

Như vậy, ta thấy rõ had better khác với SHOULD. Should là lời khuyên sử dụng trong đa số mọi ngữ cảnh, trường hợp, còn HAD BETTER dùng trong số trường hợp đặc biệt khi có khả năng vấn đề như thế nào đó nảy sinh.

2. Công thức và phương pháp sử dụng Had Better

*
Had better là gì? Cấu trúc Had better trong tiếng Anh
Dạng khẳng địnhSubject + had better + V (nguyên mẫu)
Dạng phủ địnhSubject + had better + not V (nguyên mẫu)

Trong văn nói, cố kỉnh vì chúng ta dùng had better, bọn họ có thể nói tắt thành “I’d better, you’d better”

Lưu ý:hadlà thể động từ vượt khứ, nhưng trong cấu trúc này, had better lại có nghĩa nói vềhiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

I’d bettergoto school now/ tomorrow.

Tôi đề xuất đi học bây giờ/ (hoặc) ngày mai.

3. Phân biệt cấu trúc Would Rather cùng cấu trúc Had Better

*
Phân biệt cấu trúcWould Rathervà cấu trúc Had Better

Would rather (hay còn là một I’d rather) gồm cấu trúc tương tự như Had better.

Xem thêm: Tìm Lại Ứng Dụng Đã Xóa Trên Iphone Của Bạn, Mẹo Khôi Phục Các Ứng Dụng Đã Xóa

Dạng khẳng địnhSubject + would rather + V (nguyên mẫu)
Dạng phủ địnhSubject + would rather + not V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

I’d ratherstayat trang chủ tonight.

Tôi muốn ở bên tối nay.

I’d rathernot goout this evening.

Tôi không muốn ra ngoài chiều nay.

Về mặt ý nghĩa, “had better” sử dụng để đưa ra lời răn dạy (đôi lúc tất cả sắc thái cảnh báo), còn “would rather” cần sử dụng để đưa ra hy vọng muốn.


B. Bài tập

Exercise 1:

Read the situations and write sentences with had better or had better not. Use the words in brackets.

1. You’re going out for a walk with Tom. Lt looks as if it might rain. You say to lớn Tom:

(an umbrella) .We’d better take an umbrella.

2. Oliver has just cut himself. Ifs a bad cut. You say khổng lồ him:

(a plaster) …………………………………………………………………………

3. You and Kate plan lớn go khổng lồ a restaurant this evening. Ifs a popular restaurant. You say to lớn Kate:

(reserve) We …………………………………………………………………………

4. Rebecca doesn’t look very well this morning- not well enough to go to work. You say to her:

(work)…………………………………………………………………………

5. You received your phone bill four weeks ago, but you haven’t paid it yet. If you don’t pay soon, you could be in trouble. You say lớn yourself:

(pay) …………………………………………………………………………

6. You want lớn ask your quái thú something, but he’s very busy & you know he doesn’t like to be disturbed. You say to a colleague:

(disturb) I …………………………………………………………………………

Exercise 2:

Put in had better where suitable. If had better is not suitable, use should.I have an appointment in 10 minutes. I’d rathergo now or I will be late.it’s a great film . Youshouldgo & see it. You’ll really lượt thích it.You …… phối your alarm. You’ll never wake up on time if you don’t.When people are driving, they …… keep their eyes on the road.I’m glad you came to see us. You …… come more often.She’ll be upset if we don’t invite her khổng lồ the party, so we …… invite her.These biscuits are delicious. You …… try one.I think everybody ……learn a foreign language.

Xem thêm: Cách Xóa Lời Mời Kết Bạn Trên Facebook Nhanh Chóng, Access Denied

Đáp án

Exercise 12. You’d better put a plaster on it.3. We’d better reserve a table.4. You’d better not go khổng lồ work (this morning).5. I’d better pay my phone bill (soon). / I’d better pay it (soon).6. I’d better not disturb him.Exercise 23. ‘d better4. Should5. Should6. ‘d better7. Should8. Should

Hy vọng với những phân tách sẻ ở bên trên bạn đã nắm được biện pháp dùng của cấu trúc câu Had better vào tiếng Anh. Chúc các bạn học tập tốt nhé!