Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a putago.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a putago.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> phái mạnh Vo

Bạn vẫn xem: Giáo vụ giờ đồng hồ anh là gì

14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese to English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: chống giáo vụ
Nhờ những huynh, tỷ giúp đệ! Context: Giáo viên xuất hiện tại phòng giáo vụ trước thời gian thi buổi tối thiểu 15’ để dấn đề thi với tài liệu phòng thi.
This person is a putago.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a putago.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo


Bạn đang xem: Giáo vụ tiếng anh là gì

*

This person is a putago.vn Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese to English
Click the red seal for more information on what it means to lớn be a putago.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 07:05Summary of answers provided4 +1Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a putago.vn Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a putago.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran
*Xem thêm: Người Bị Đau Mắt Nên Kiêng Gì Và Những Điều Cần Biết Khi Bị Đau Mắt Đỏ

*

*Xem thêm: Falx Cerebri Là Gì, Nghĩa Của Từ Falx Cerebri, Nghĩa Của Từ Falx Cerebri

peer agreement (net): +1 Explanation:
My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/contact.htmlThis person is a putago.vn Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means lớn be a putago.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 07:05Native speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *