Finalize là gì

     

Định nghĩa Finalize là gì?

Finalize là Hoàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Finalize - một thuật ngữ thuộc team Technology Terms - technology thông tin.

Bạn đang xem: Finalize là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hoàn là một phương thức đối tượng bao gồm chứa mã quan trọng để các nguồn lực ko được cai quản miễn giá tiền và thực hiện các vận động dọn dẹp trước khi thu gom rác rưởi thải (GC).Phương pháp Finalize được sử dụng để làm sạch những nguồn lực không được quản lý bởi .NET. Tuy vậy .NET framework được thiết kế để giải hòa nguồn lực quản lý bởi ngầm triển khai nhiệm vụ quản lý bộ nhớ, tài nguyên vận dụng không được thống trị - như giải pháp xử lý tập tin và các kết nối cơ sở tài liệu - yêu cầu được chào làng một cách rõ ràng.

Giải mê say ý nghĩa

Trong khi Finalize có phong cách thiết kế để thản nhiên được hotline bằng phương pháp GC, các cách thức xử lý rất có thể được hotline một cách rõ ràng theo mã người tiêu dùng tài nguyên miễn phí.Finalize tương tự như như hàm hủy truyền thống lâu đời C ++, bởi vì mỗi có nhiệm vụ giải phóng tài nguyên đối tượng. C ++ hàm bỏ được triển khai ngay lập tức khi một đối tượng người tiêu dùng đi ra khỏi phạm vi, trong những khi Finalize được hotline là trong sạch đối tượng tại GC. Vào C #, hoàn thành xong không thể trực tiếp hotline hoặc ghi đè. Ví như một destructor được khai báo, nó được đổi khác sang thủ tục Finalize khi lịch trình được biên soạn.Trong Finalize, cung cấp phát bộ nhớ lưu trữ hoặc gọi cách thức ảo bắt buộc được tránh. Phạm vi Finalize cần được đảm bảo an toàn để nó chỉ được truy vấn trong cùng một lớp hoặc lớp có xuất phát của nó. Finalize tránh việc tham khảo bất kỳ đối tượng khác. Vào C #, điện thoại tư vấn Finalize trực tiếp trên một đối tượng khác rộng là lớp cơ sở của nó là một chuyển động không phù hợp lệ. Quyết toán mã cần được buổi tối thiểu nhưng không cần ngẫu nhiên cuộc gọi có chức năng ngăn chặn những thread kêu gọi. Như Finalize được gọi bởi một sợi siêng dụng, mã của nó không nên sử dụng tua lưu trữ toàn cục hay bất kỳ kỹ thuật đòi hỏi chủ đề côn trùng quan hệ.Sử dụng Finalize như 1 cơ chế dự phòng cho vạc hành bộ nhớ lưu trữ không được cai quản hoặc những nguồn lực là nhà yếu, vì chưng thiếu thuyết số phận và tác động đến hiệu suất GC.

Xem thêm: Cảnh Báo Dữ Liệu Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tắt Cảnh Báo Sử Dụng Dữ Liệu Android

What is the Finalize? - Definition

Finalize is an object method that contains the code required to không tính tiền unmanaged resources and perform cleanup operations prior khổng lồ garbage collection (GC).The finalize method is used to lớn clean up resources not managed by .NET. Although the .NET framework is designed to release managed resources by implicitly performing memory management tasks, unmanaged application resources - lượt thích file handles và database connections - must be explicitly released.

Understanding the Finalize

While finalize is designed to lớn be implicitly called by GC, the dispose method may be explicitly called by user code to không lấy phí resources.Finalize is similar lớn traditional C++ destructors, as each is responsible for freeing object resources. C++ destructors are executed immediately when an object goes out of scope, whereas finalize is called during object cleanup at GC. In C#, finalize cannot be directly called or overridden. If a destructor is declared, it is converted to the finalize method when the program is compiled.During finalize, memory allocation or calling virtual methods must be avoided. The scope of finalize should be protected so that it is only accessed within the same class or its derived class. Finalize should not reference any other objects. In C#, calling finalize directly on an object other than its base class is an invalid operation. Finalization code should be minimal without any calls capable of blocking the calling thread. As finalize is called by a dedicated thread, its code should not use thread local storage or any technique requiring thread affinity.Using finalize as a fallback mechanism for releasing unmanaged memory or resources is essential, due to lớn lack of determinism và effects on GC performance.

Xem thêm: Một Số Cách Để Khôi Phục Dữ Liệu Bị Virus Mã Hóa, Khôi Phục Dữ Liệu Bị Virus Mã Hóa Đuôi File

Thuật ngữ liên quan

.NET Framework (.NET)Garbage Collection (GC)Virtual MethodC Programming Language (C)CodeObjectCommitAccess ModifiersAcyclicAppending Virus

Source: Finalize là gì? giải pháp công nghệ Dictionary - putago.vn - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt tới này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Tìm tìm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


putago.vn là trang web tra cứu tin tức file (thông tin định dạng, phân loại, đơn vị phát triển…) bí quyết mở file và ứng dụng mở file. Bên cạnh đó file.com cung cấp đầy đầy đủ và cụ thể các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến