Exaggerate là gì

     
According to lớn the các mục of plunder from this campaign, Amenhotep took 101,128 slaves, which is an obviously exaggerated figure.

Bạn đang xem: Exaggerate là gì


Theo list chiến lợi phẩm của chiến dịch này, Amenhotep vẫn bắt 101.128 nô lệ, đó là rõ ràng là một con số phóng đại.
Cả hai bên trong cuộc chiến hồ hết đưa ra đầy đủ tuyên tía phóng đại về số lượng máy cất cánh địch bị tiêu diệt.
However, claims in the past that saltwater crocodiles are responsible for thousands of human fatalities annually are likely khổng lồ have been exaggerations & were probably falsified khổng lồ benefit leather companies, hunting organizations & other sources which may have benefited from maximizing the negative perception of crocodiles for financial gain.
Tuy nhiên, phần đa tuyên ba trong thừa khứ rằng cá sấu nước mặn phụ trách cho hàng chục ngàn người tử vong hàng năm có công dụng là cường điệu và rất có thể làm không nên lệch ích lợi cho các công ty da, những tổ chức săn bắn và các nguồn khác rất có thể hưởng lợi từ các việc tối nhiều hóa nhận thức tiêu cực về cá sấu mang đến nguồn tài bao gồm đạt được.
Let us lay aside the exaggerated notions of individualism and autonomy in today’s culture & think first of the happiness và well-being of others.
Chúng ta hãy dẹp quăng quật những ý niệm phóng đại về nhà nghĩa cá thể và sự tự quản trong nền văn hóa hiện nay và thứ nhất hãy nghĩ đến niềm hạnh phúc và sự an nhàn của tín đồ khác.
However, independent verification by The new york Times has demonstrated the facts appear without any exaggeration.
Tuy nhiên, xác minh hòa bình bởi The thành phố new york Times đã chứng tỏ rằng toàn bộ những gì xuất hiện thêm trong sách đều là việc thật, ko có bất kỳ sự phóng đại nào.
It "s no exaggeration to say that the opening match of the World Cup will be , for all South Africans , the most important game of their lives .
Không quá đáng lúc nói rằng trận đấu mở màn World Cup đang là , với tất cả người dân nam phi , trận cầu quan trọng đặc biệt nhất trong đời chúng ta .
In 1864, American writer Mark Twain, then a contributor khổng lồ the thủ đô new york Sunday Mercury, narrowly avoided fighting a duel with a rival newspaper editor, apparently through the intervention of his second, who exaggerated Twain"s prowess with a pistol.

Xem thêm: Máy Tính Laptop Lenovo Có Tốt Không? Có Nên Mua Không? ? Có Nên Mua Không?


Trong năm 1864, đơn vị văn Mỹ Mark Twain, về sau là người sáng lập tờ “New York Sunday Mercury”, đã tránh được một giải pháp suýt sao một cuộc chiến tay song với một nhà chỉnh sửa đối thủ vào tờ báo, chắc chắn đã tất cả sự can thiệp của bên thứ hai, những người đã phóng đại kĩ năng sử dụng súng ngắn của Twain.
The costume also included padding in the chest, buttocks, and crotch, which gave Marsden the "same exaggerated proportions as an animated character" & "posture – his back is straight, the sleeves are up & never collapse".
Trang phục này cũng bao hàm các phần đệm (độn) làm việc ngực, mông cùng khung chậu, tạo cho Marsden "trông cân đối ở bộ dạng to lớn giống như nhân vật dụng hoạt hình" với "về tư thế – sườn lưng thẳng, cổ tay hướng lên cùng không bao giờ bị ngã".
Something similar seems to happen with exaggerated conceptions of how giải pháp công nghệ is going khổng lồ overpower in the very immediate run all cultural barriers, all political barriers, all geographic barriers, because at this point
Cái nào đó tương tự có lẽ sẽ xảy ra với các khái niệm bị phóng đại về việc technology sẽ chế ngự trong thời gian ngắn những rào cản văn hóa, rào cản chủ yếu trị, rào cản địa lý, cũng chính vì tại thời gian này
Early estimates of 30 tonnes (66,000 lb) are now considered exaggerated; it may have been in the range of 15 to 20 tonnes (33,000 lớn 44,000 lb) at maximum, và as low as 11 tonnes (24,000 lb) on average.
Các mong tính thứ nhất 30 tấn (66.000 lb) nay được xem như là quá phóng đại; nó có thể có khối lượng tối nhiều là 15 đến 20t (33.000 cho 44.000 lb), cùng trung bình 11t (24.000 lb).
“Hay fever is nothing more than an exaggerated reaction of our body toward a substance it considers harmful,” reports the magazine Mujer de Hoy.
“Viêm mũi dị ứng đơn giản dễ dàng chỉ là phản ứng quá mức của khung hình đối với chất nào đó mà nó mang lại là có hại”, theo lời của tập san Mujer de Hoy.
Nevertheless, the importance of the boar as a culinary cửa nhà among Celtic tribes may have been exaggerated in popular culture by the Asterix series, as wild boar bones are rare among Celtic archaeological sites, và the few that occur show no signs of butchery, having probably been used in sacrificial rituals.
Tuy nhiên, tầm quan trọng đặc biệt của lợn đực như là 1 mục ẩm thực ăn uống giữa những bộ lạc Celtic hoàn toàn có thể đã được phóng đại trong văn hóa thông dụng của những mẩu truyện về Asterix, như xương heo rừng là hiếm trong những các địa điểm khảo cổ Celtic, và số ít kia xảy ra cho thấy thêm không bao gồm dấu hiệu của việc tàn sát, hoàn toàn có thể được sử dụng trong những nghi lễ hiến tế.
However, the degree khổng lồ which the hoax increased the paper"s circulation has certainly been exaggerated in popular accounts of the event.

Xem thêm: Thống Kê Thời Gian Sử Dụng Facebook, Thống Kê Thời Gian Truy Cập Facebook Của Bạn


Tuy nhiên, mức độ gia tăng phát hành của tờ báo chắc chắn rằng đã được phóng đại trong thống kê tính đại chúng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M