Either or nghĩa là gì

     

Nếu bạn đang chưa rõ sự khác nhau về ý nghĩa sâu sắc của nhị câu trên cũng tương tự cách sử dụng cấu trúc Either…Or cùng Neither…Nor thì hãy đọc nội dung bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Either or nghĩa là gì


A. Either…Or

Either…or tức là hoặc…hoặc, được dùng làm khẳng định khả năng có thể xảy ra với 1 trong các hai đối tượng người sử dụng được nói đến, hiểu đơn giản dễ dàng là hoặc đặc điểm này hoặc chiếc kia.

Either A or B+ V(chia theo B)…

(A cùng B rất có thể là đại từ, danh từ, tính từ, mệnh đề. Trường phù hợp A cùng B là mệnh đề sẽ không có V theo sau)

Vị trí: Either…or có thể đứng đầu câu hoặc thân câu.

Ví dụ:

Either I or Hung will pass the exam next week with the highest score.

⟹ Tôi hoặc Hùng đã qua bài xích kiểm tra tuần tới với điểm số cao nhất.


*

Neither I nor my best friends didn’t go to lớn school yesterday.


I drink neither milk nor tea.

⟹ Tôi ko uống sữa cũng giống như không uống trà.

They were neither sad nor disappointed with their exam results.

⟹ họ không bi thiết cũng không bế tắc với công dụng kì thi.

Neither they invited me to lớn the party norI want lớn go there.

⟹ họ không mời tôi đến tham dự các buổi tiệc mà tôi cũng không muốn đến đó.

Câu hòn đảo ngữ cùng với Neither, Nor

Neither/Nor + Trợ cồn từ + S

Neither + Trợ cồn từ + S + V1 + nor + V2

Ví dụ:

Kim didn’t go khổng lồ work. Neither did his sister.

⟹ Kim đang không phải đi làm. Chị gái anh ấy cũng không.

Neither did she clean the house nor fold the clothes.

⟹ Cô ấy không lau công ty cũng không vội vàng quần áo.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Van Tiết Lưu Điều Hòa, Một Số Vấn Dề Thường Gặp Ở Máy Lạnh


C. Một số xem xét khi thực hiện Either…or và Neither…nor

1. Khi phân chia động từ bỏ với Either…or cùng Neither…nor thì cồn từ được phân tách theo chủ ngữ thứ 2 (chủ ngữ đứng sau or hoặc nor).

Ví dụ:

Either Jun or his children like playing football.

Neither my cats nor my dog is black.

2. Thay đổi giữa Either…or cùng Neither…nor

Neither…nor = Not either…or

Ví dụ:

Minh likes neither yellow hat nor red one. Finally, he likes this.

⟹ Minh doesn’t lượt thích either yellow hat or red one. Finally, he likes this.

Ngoài cấu tạo trên, ta có thể dùng cấu tạo and…not…either

Ví dụ:

Neither Kien or thai passed the exam last year.

⟹ Kien didn’t pass the exam last year & Thai did not, either.

3. Khi Either hoặc Neither đứng một mình

Trường vừa lòng này, Either sẽ mang nghĩa là 1 trong những đối tượng người tiêu dùng được đề cập đến, còn Neither với nghĩa là không đối tượng người tiêu dùng nào.

Either với Neither sẽ tiến hành đặt đầu câu, trước chủ ngữ và cồn từ sau công ty ngữ sẽ tiến hành chia số ít.

Ví dụ:

Either person in this class is under 15.

⟹ Một trong những những tín đồ trong lớp này là dưới 15 tuổi.

Neither teacher goes to lớn school on Saturday.

⟹ Không cô giáo nào đến trường vào lắp thêm 7.

Bài tập vận dụng

In this game, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Tuan _______ Tu will help you with your homework. They are both busy at the moment.This is my offer. You _______ take it _______ leave it.When I go khổng lồ the restaurant, I eat _______ meat _______ roast chicken. These are my favorite meals.His mother believed _______ his son _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my problems all alone._______ Hoa _______ Hue will write the report. Just ask one of them._______ you return the money you had stolen _______ I’ll hotline the police.My mum can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this computer _______ the other one. Someone must fix them first.

Xem thêm: Cách Nâng Cấp Android Cho Samsung Đơn GiảN NhấT, Nâng Cấp Android 6

Đáp Án

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên trên đây là tổng thể kiến thức về Either…or và Neither…nor. Thật tiện lợi dể thâu tóm và vận dụng đúng không nhỉ nào! Hy vọng bài viết thực sự hữu dụng dành cho chính mình để nâng cao hơn về vốn ngữ pháp tiếng Anh.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">