Dividend discount model là gì

     
cách thức chiết khấu chiếc cổ tức (tiếng Anh: Dividend discount method) là một cách thức trong giải pháp tiếp cận từ các khoản thu nhập để thẩm định và đánh giá giá doanh nghiệp.
*

Phương pháp chiết khấu cái cổ tức

Khái niệm

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức trong tiếng Anh gọi là:Dividend discount method.

Bạn đang xem: Dividend discount model là gì

Phương pháp chiết khấu loại cổ tức là phương thức xác định cực hiếm vốn chủ sở hữu của khách hàng cần thẩm định giá trải qua ước tính tổng của giá bán trị tách khấu loại cổ tức của người sử dụng cần đánh giá và thẩm định giá.

Trường hợp doanh nghiệp cần đánh giá giá là doanh nghiệp cổ phần, cách thức chiết khấu dòng tài chính cổ tức của bạn được áp dụng với đưa định coi các cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp cần thẩm định và đánh giá giá như cổ phần thường.

Giả định này rất cần được nêu rõ trong phần hạn chế của triệu chứng thư đánh giá giá và báo cáo kết quả đánh giá giá.

Công thức tính

Trường hợp thẩm định và đánh giá giá doanh nghiệp, giá chỉ trị doanh nghiệp được xác minh theo cách làm sau:

Giá trị thị trường của người sử dụng =Giá trị vốn công ty sở hữu của công ty +Giá trị các khoản nợ

Trong đó:

Giá trị những khoản nợ của chúng ta cần đánh giá và thẩm định giá được xác định theo giá thị trường nếu gồm chứng cứ thị trường, nếu không có thì xác định theo quý hiếm sổ sách kế toán.

Các bước xác định giá trị vốn công ty sở hữu

a) cách 1: dự báo cái cổ tức của người sử dụng cần đánh giá giá.

Thẩm định viên nên dự báo tỉ lệ phân tách cổ tức với tỉ lệ lớn mạnh cổ tức của chúng ta cần thẩm định giá.

Xem thêm: Không Copy Được Sheet Trong Excel 2010, Không Copy Được Trong Excel

Đối với những doanh nghiệp đã tăng trưởng bền chắc thì giai đoạn dự báo tỉ lệ phân tách cổ tức, tỉ lệ lớn lên cổ tức thông thường là 05 năm.

Đối với những doanh nghiệp mới ra đời hoặc sẽ tăng trưởng cấp tốc thì quá trình dự báo tỉ lệ phân chia cổ tức, tỉ lệ phát triển cổ tức hoàn toàn có thể kéo dài ra hơn nữa 05 năm hoặc lâu dài nữa cho tới khi doanh nghiệp phi vào giai đoạn lớn lên đều, tất cả tỉ lệ cổ tức không đổi hoặc tăng trưởng cổ tức đều.

Đối với doanh nghiệp chuyển động có thời hạn thì tiến độ dự báo dòng cổ tức được khẳng định theo tuổi thọ của doanh nghiệp.

b) bước 2: cầu tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu theo phía dẫn tại điểm d Mục 6.4 Tiêu chuẩn chỉnh Thẩm định giá nước ta số 12.

c) cách 3: cầu tính giá trị vốn chủ cài đặt cuối kì đoán trước như sau:

- Trường đúng theo 1: dòng cổ tức sau quy trình tiến độ dự báo (Dn) được coi là dòng tiền ko tăng trưởng và kéo dài vô tận. Phương pháp tính quý giá cuối kì dự báo là:
Trong đó:

Dn+1: mẫu cổ tức của bạn năm n + 1

g: vận tốc tăng trưởng của loại cổ tức

Tốc độ tăng trưởng của chiếc cổ tức được đoán trước trên các đại lý tỉ lệ lợi tức đầu tư sau thuế vướng lại để bổ sung vốn, tỉ suất roi trên vốn công ty sở hữu.

- Trường hòa hợp 3: doanh nghiệp hoàn thành hoạt động vào thời gian cuối kì dự báo, giá trị cuối kì đoán trước được khẳng định theo quý giá thanh lí của chúng ta cần đánh giá và thẩm định giá.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bằng Email, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bằng Email

d) cách 4: mong tính giá trị vốn nhà sở hữu của người sử dụng cần đánh giá giá:

- Tính tổng giá trị hiện trên thuần của những dòng cổ tức của chúng ta và cực hiếm vốn chủ sở hữu cuối kì dự báo sau thời điểm chiết khấu những dòng cổ tức của công ty và quý hiếm vốn chủ cài đặt cuối kì dự báo của người sử dụng theo tỉ suất chiết khấu là ngân sách sử dụng vốn chủ sở hữu.