Distillation là gì

     

1. Distillation

1. The process of making a liquid stronger or purer by heating it until it…...

Bạn đang xem: Distillation là gì

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10122 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 3 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need khổng lồ communicate with confidence.

Xem đưa ra tiết
*

2. Distillation là gì? Đây là một trong thuật ngữ kinh tế tài chính - tự điển số

Distillation là chưng cất. Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Distillation - một thuật ngữ được thực hiện trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh.Quá trình trong các số ấy các thành......

Tác giả: tudienso.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10121 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Distillation là bác bỏ cất. Đây là nghĩa giờ đồng hồ Việt của thuật ngữ Distillation - một thuật ngữ được sử dụng trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh.

Xem bỏ ra tiết
*

3. Distillation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Distillation là thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa tiếng Việt là bác bỏ cất. Nghĩa của từ Distillation. What is the Distillation Definition & meaning...

Tác giả: filegi.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10119 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Distillation là chưng cất. Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Distillation - một thuật ngữ được áp dụng trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh.

Xem chi tiết

4. "distillation" là gì? Nghĩa của từ distillation trong giờ đồng hồ Việt. Từ điển Anh-Việt

Tra cứu vãn từ điển Anh Việt online. Nghĩa của trường đoản cú 'distillation' trong giờ đồng hồ Việt. Distillation là gì? Tra cứu vãn từ điển trực tuyến....

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Trịch Thượng Là Gì, Trịch Thượng Là Gì

Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10116 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 3 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm: quá trình trong kia một hóa học lỏng bị bốc hơi do nhiệt, rồi ngưng ứ đọng lại vì bị lạnh, sau đó được thu nhập cá nhân lại.

Xem đưa ra tiết

5. "distilling" là gì? Nghĩa của trường đoản cú distilling trong giờ đồng hồ Việt. Trường đoản cú điển Anh-Việt

Tra cứu vãn từ điển Anh Việt online. Nghĩa của tự 'distilling' trong giờ Việt. Distilling là gì? Tra cứu vớt từ điển trực tuyến....

Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10112 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem bỏ ra tiết
*

Nghĩa của từ bỏ Distillation - từ bỏ điển Anh - Việt

6. Nghĩa của tự Distillation - từ điển Anh - Việt

/'''P,disti'leiʃn'''/ , (hoá học) phần bác cất, sản phẩm chưng cất, sự cất, chưng, cất, chưng cất, sự chưng, sự bác cất, ...

Tác giả: tratu.soha.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10107 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm:

Xem đưa ra tiết

7. Distillation nghĩa là gì trong giờ đồng hồ Việt?

distillation tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Giải pháp phát âm distillation giọng bạn dạng ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của distillation....

Xem thêm: Sale Staff Là Gì ? Các Vị Trí Staff Trong Nhà Hàng, Khách Sạn

Tác giả: englishsticky.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10101 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm: vacuum distillation: sự đựng chân khôngcấtdistillate: a purified liquid produced by condensation from a vapor during distilling; the hàng hóa of distilling

Xem bỏ ra tiết

8. 'distillation' là gì?, trường đoản cú điển giờ Anh

Nghĩa của từ bỏ distillation vào Từ điển tiếng Anh noun 1the action of purifying a liquid by a process of heating & cooling. The petroleum distillation process 2the extraction of the essential meaning or most important a......