DIGESTION LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Digestion là gì

*
*
*

digest
*

digest /"daidʤest / danh từ sách cầm tắt (chủ yếu là luật) tập san văn học, tập san thời sự ngoại đụng từ phân loại, sắp xếp có hệ thống; bắt tắt gồm hệ thống suy xét kỹ càng, thu xếp trong óc tiêu hoá, làm tiêu hoá (thức ăn) (nghĩa bóng) đọc thấu, lĩnh hội, tiêu hoá (những điều đang học...) đồng hoá (một vùng khu đất đai đoạt được được) nhịn, chịu đựng đựng, nuốt (nhục...)to digest an insult: nuốt nhục, chịu đựng nhục ninh, sắc đẹp (một chất trong rượu...) nội cồn từ tiêu, tiêu hoá được
phân loạiLĩnh vực: xây dựngtập sanđồng hóaninhtiêu hóadigest of statisticssách cầm tắt thống kê

Thuật ngữ hành chính, văn phòngDigest: Bảng nắm tắt thông tin, tập san cô động


*Xem thêm: 8 Lỗi Thường Gặp Của Yamaha Exciter 150 Bị Lỗi Gì, Exciter 150 Bị Lỗi Gì

*

*

digest

Từ điển Collocation

digest verb

ADV. easily Some foods are digested more easily than others. | fully | partially The parent bird partially digests food in its crop.

VERB + DIGEST can/can"t He has to avoid fat because his body can"t digest it. | be difficult to, be easy to Cheese is very difficult to lớn digest.

Từ điển WordNet


n.

a periodical that summarizes the news

v.

convert food into absorbable substances

I cannot digest milk products

arrange and integrate in the mind

I cannot digest all this information

become assimilated into the body

Protein digests in a few hours

systematize, as by classifying & summarizing

the government digested the entire law into a code

soften or disintegrate, as by undergoing exposure to heat or moisturesoften or disintegrate by means of chemical action, heat, or moisture


Xem thêm:

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. An article in a moderated newsgroup that summarizes multiple posts submitted to the moderator. See also moderator, newsgroup. 2. A message in a mailing menu that is sent to lớn subscribers in place of the multiple individual posts that the digest contains. If the mailing list is moderated, the digest may be edited. See also moderated.

English Synonym và Antonym Dictionary

digests|digested|digestingsyn.: absorb catch on comprehend grasp understand