Tính Từ Là Gì? Sau Tính Từ Là Gì?

     

Cách phân biệt loại từ vào câu giờ Anhlà một kiến thức căn bạn dạng không hề bạn nào cũng nắm được. putago.vn nhận thấy có những bạn học anh văn sẽ lâu các vẫn chạm mặt trở hổ hang dưới tách biệt mẫu từ.Việc nắm vững những kiến thức căn phiên bản chính là tiền đề giúp bạn cũng có thể học anh ngữ hiệu quả. Hãy cùng shop chúng tôi tổng hợp phương pháp phân biệt mẫu mã từ và bí quyết dùng chúng ra sao nhé.

Bạn đang xem: Tính từ là gì? sau tính từ là gì?


1. Cách phân biệt danh từ

VỊ TRÍ

Sau lớn be:I am a student.Sau tính từ:nice school…đầu câu thống trị ngữ.Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ sở hữu:my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Thường gồm hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion:question, television ,impression, passion……..ment:pavement, movement, environment….ce:difference, independence, peace………..ness: kindness, friendliness……y:beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: cồn từ+ er/or thành danh từ bỏ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…

Chú ý một số trong những Tính từ tất cả chung danh từ

Adj/Adv

Heavy,light: weightWide,narrow: widthDeep,shallow: depthLong,short: lengthOld: ageTall,high: heightBig,small: size

2. Cách nhận thấy động từ

VỊ TRÍ

Thường đứng sau Chủ ngữ:He plays volleyball everyday.Có thể đứng sau trạng từ chỉ nấc độ hay xuyên: I usually get up early.

Xem thêm: Top 10 Sạc Điện Thoại Bằng Năng Lượng Mặt Trời, Sạc Điện Thoại Năng Lượng Mặt Trời

3. Cách phân biệt tính từ


*
*
*
*
Bài tập

1. John cannot make a _______ to get married khổng lồ Mary or stay single until he can afford a house và a car.

a. Decide

b. Decision

c. Decisive

d. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes accident .

a. Carefully

b. Careful

c. Caring

d. Careless

3. All Sue’s friends và __________ came to her các buổi tiệc nhỏ .

a. Relations

b. Relatives

c. Relationship

d. Related

4. My father studies about life and structure of plants and animals. He is a ……….

a. Biology

b. Biologist

c. Biological

d. Biologically

5. She takes the …….. For running the household.

a. Responsibility

b. Responsible

c. Responsibly

d. Responsiveness.

Xem thêm: " Sò Lông Có Tác Dụng Gì Cho Sức Khỏe, Ăn Sống Được Không? Sò Lông Có Tác Dụng Gì

Đáp án:1 – b; 2 – a; 3 – b; 4 – b; 5 – a.

Mong rằng với các chia sẽ trên sẽ giúp ích cho bạn trong kỳ thi IELTS. Chúc chúng ta thành công!