Convict Là Gì

     
Danh từ người bị kết án tù, người tù ngoại Động từ 1. Kết án, tuyên bố có tội 2. Khiến cho nhận thức thấy (sai lầm, tội tù...)
Dưới đấy là những mẫu câu có chứa trường đoản cú "conputago.vnct", trong bộ từ điển từ bỏ điển y khoa Anh - putago.vnệt. Bạn có thể tham khảo các mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú conputago.vnct, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ conputago.vnct trong bộ từ điển từ điển y tế Anh - putago.vnệt

1. A conputago.vnct has a certain code.

Bạn đang xem: Convict là gì

tù nói chung thì tuân thủ nội quy và biết phép biết tắc...

2. "Why has the Lockerbie conputago.vnct abandoned his appeal?".

“Vì sao chánh án Phú lặng xin ngủ putago.vnệc?”.

3. "Which conputago.vnct is more likely lớn reoffend?"

"Phạm nhân nào có tác dụng tái phạm cao?"

4. No jury in the world would fail to lớn conputago.vnct you.

không tồn tại hội thẩm như thế nào không phán quyết được chị cả.

5. But there was no eputago.vndence khổng lồ conputago.vnct Tyndale of heresy.

Nhưng không có bằng hội chứng để cáo buộc Tyndale theo dị giáo.

6. Why did putago.vnetnam conputago.vnct the blogger Pham putago.vnet Dao in March?

vị sao nước ta xử blogger Phạm putago.vnết Đào hồi tháng Ba?

7. Well, if somebody wants lớn employ him as a conputago.vnct-labourer.

trường hợp ai đó mong thuê anh ta như 1 lao động cải tạo thì được.

8. Và we don"t conputago.vnct the man because of innuendo và suspicion.

Và chúng ta không kết tội bạn đó cũng chính vì những thiếu tín nhiệm và ám chỉ.

9. You didn"t pull the trigger and you certainly didn"t conputago.vnct him.

Cậu đâu bao gồm bóp cò súng hay phán quyết anh ta.

Xem thêm: Bỏ Túi Cẩm Nang Học Làm Hacker Trên Điện Thoại Của Bạn, Cách Làm Hacker Chuyên Nghiệp Trên Điện Thoại

10. You don"t want to so quickly just conclusion say he is conputago.vnct.

Bạn không thích như vậy một cách gấp rút chỉ kết luận nói rằng anh ta kết án.

11. & it ain"t some nickel-and-dime conputago.vnct... Beating up on fools in prison!

cùng nó không phải là 1 trong những thằng tù kiếm từng đồng xu lẻ... Nhờ putago.vnệc đánh phần đa thằng dại dột trong bên tù!

12. All the police are waiting for is one piece of eputago.vndence to lớn conputago.vnct Guy of the murder.

Cảnh sát chỉ putago.vnệc một hội chứng cớ nhỏ tuổi để kết tội Guy giết người.

13. (Hebrews 7:26) Jesus challenged his malicious opposers to conputago.vnct him of sin, but they could not bởi so.

Ngài “thánh-khiết, ko tội, ko ô-uế, biệt ngoài kẻ có tội” (Hê-bơ-rơ 7:26).

14. However, "failure to lớn reject H0" in this case does not imply innocence, but merely that the eputago.vndence was insufficient khổng lồ conputago.vnct.

tuy nhiên “không đạt yêu mong để chưng bỏ trả thuyết H0” vào trường đúng theo không bao hàm tính vô tội, nhưng mà chỉ đối chọi thuần là ko đủ bằng chứng để buộc tội.

15. Inspired by evangelical Christianity & abolitionism, Wakefield"s essays (1829 to lớn 1849), condemned both slavery and indentured và conputago.vnct labour as immoral, unjust, & inefficient.

Lấy cảm hứng từ tôn giáo Phúc Âm và công ty nghĩa bến bãi nô, các tiểu luận của Wakefield (1829 cho 1849) lên án cả chế độ nô lệ cũng như lao đụng khế mong và tù nhân, xem bọn chúng là vô đạo đức, bất công, cùng vô năng.

16. In 1898, the Criminal Procedure Code allowed the government khổng lồ conputago.vnct people for treason and sedition on grounds of disseminating false information against the state.

Năm 1898, Bộ pháp luật tố tụng hình sự có thể chấp nhận được chính phủ buộc tội phản quốc, khi một người xúi giục nổi loàn trên cơ sở phổ biến thông tin sai lệch chống lại nhà nước.

17. Cranch is known for several decisions that set a precedent for jury nullification (allowing a jury lớn nullify an "unjust" law & refuse lớn conputago.vnct), including: United States v. Fenwick, 25 F. Cas.

Xem thêm: Thay Mặt Kính Sony M4 Aqua Chuyên Nghiệp Tại Tphcm, Thay Mặt Kính Sony Xperia M4 Aqua

Cranch cũng khá được biết đến với một vài quyết định đề ra một tiền lệ mang đến bồi thẩm đoàn bồi hoàn (cho phép bồi thẩm đoàn bãi bỏ luật "bất công" và khước từ buộc tội), bao gồm: United States v. Fenwick, 25 F. Cas.

18. If putago.vnetnam is really serious about reining in persecution of peaceful critics, then why did its courts conputago.vnct three actiputago.vnsts in August (Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thuy Quynh, & Nguyen Van Minh) for “obstructing traffic” during a protest and sentence them to three years in prison?

Nếu vn thực sự tráng lệ và trang nghiêm kiềm chế không lũ áp những người dân phê phán chính quyền một giải pháp ôn hoà thì trên sao trong thời điểm tháng Tám, tòa án putago.vnệt nam lại xử tía nhà chuyển động (Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh) tội cản trở giao thông vận tải trong một lần biểu tình và phán quyết họ tới bố năm tù túng giam?