Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

     

Các doanh nghiệp trong ngành cung ứng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sản xuất ra những sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm mục đích đáp ứng rất tốt nhu cầu của fan tiêu dùng. Trước yếu tố hoàn cảnh hội nhập ghê tế, cũng tương tự các doanh nghiệp ngày càng mở rộng các vận động giao thương thế giới thì bài toán phải thường xuyên xuyên tiếp xúc với đối tác nước ngoài là vấn đề hiển nhiên. Để hoạt động giao thương nước ngoài diễn ra tác dụng đòi hỏi chúng ta phải làm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong nghành sản xuất.Bạn vẫn xem: các đại lý sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

Sau đây, họ hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ giờ Anh thường gặp trong ngành chế tạo để chúng ta đang làm việc trong ngành phân phối hoặc là yêu dấu ngành sản xuất bao gồm sự sẵn sàng tốt rộng cho nhỏ đường phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, mặt hàng hóa.

The company's new model will be going into production early next year.

Mẫu mới của người tiêu dùng sẽ được đưa vào cung cấp vào đầu năm sau.

The company expects khổng lồ resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đang sản xuất quay trở về sau nhị tháng.

Số lượng hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của khách hàng tăng đều trong những năm qua.

Bắt đầu / hoàn thành sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled khổng lồ go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự con kiến sẽ ban đầu / xong xuôi sản xuất vào thời gian cuối năm.


*

Các nhiều từ đi với production hay gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / sút sản lượng

Go into / out of production: bước đầu / hoàn thành sản xuất

Production cost: chi phí sản xuất, giá cả sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: lịch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: vận động sản xuất

Production step: quy trình sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật tư sản xuất

Production mode: phương thức sản xuất

Production possibility: khả năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: máy sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials khổng lồ maximize returns.

Tập trung tối đa hóa tác dụng sử dụng nguyên vật liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution.

Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi giá cả nguyên thứ liệu, cũng như chi phí sản xuất và phân phối.

We've got to lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải đàm đạo về các nguyên vật liệu cần để cung ứng ra các sản phẩm của bọn chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies và indirect materials.

Chi mức giá nguyên liệu bao gồm nguyên liệu trực tiếp, cũng như nguồn cung ứng và nguyên liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi cùng với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nấc chu đưa nguyên liệu

Major raw materials: vật liệu chính

3. Factory: đơn vị máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi có 20 nhà máy trên toàn cố giới

I work in nhì Phong factory

Tôi làm việc tại nhà máy Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá chỉ cao những tiêu chuẩn an toàn tại công ty máy.

The company plans to shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty gồm kế hoạch ngừng hoạt động bốn nhà máy sản xuất và cắt sút 5.000 vấn đề làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy đã tổ chức một cuộc đi bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi xung đột về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các cụm từ đi với factory thường gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tại nhà máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: giám đốc nhà máy

Factory overhead: chi tiêu chung ở trong phòng máy

Factory layout: bố trí sắp để trong bên máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Xem thêm: Onekey Ghost 32 Ghost Trực Tiếp Trên Windows, Ghost 32 Ghost Trực Tiếp Trên Windows

Tôi thao tác làm việc cho một doanh nghiệp chuyên cấp dưỡng đồ chơi.

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi tiếp tế các linh phụ kiện cho nhà máy sản xuất xe khá tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các nhiều từ đi với manufacture hay gặp:

Wholesale manufacture: cung cấp quy tế bào lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of trang chủ manufacture: phân phối trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, chủng loại ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất một loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cốt tông manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị phân phối ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new hàng hóa can require two years khổng lồ develop.

Một thành phầm mới rất có thể cần tới 2 năm để phân phát triển.

The manufacturer had khổng lồ withdraw the sản phẩm because of a thiết kế fault.

Nhà tiếp tế đã cần thu hồi thành phầm vì lỗi thiết kế.

Company aims lớn develop more chất lượng products over the coming year.

Công ty mong muốn cải cách và phát triển nhiều sản phẩm unique hơn trong thời điểm tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network hàng hóa support): cung cấp sản phẩm mạng

UPC (universal sản phẩm code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng bao, thành phầm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: thành phầm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High quality product: sản phẩm unique cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: cái sản phẩm

Product information: thông tin sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC lớn ensure good unique of products.

Giữ tương tác với QA & QC để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials.

Làm bài toán với các nhà cung ứng trong việc tùy chỉnh cấu hình một khối hệ thống nhằm bảo vệ việc cung cấp kịp thời các nguyên vật liệu chất lượng.

Các cụm từ đi với quality thường gặp:

Acceptance unique level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu chất lượng

Actual quality: unique thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng chất lượng cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng quality của bên sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo an toàn chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, cai quản chất lượng

Quality control department: phòng bình chọn chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total quality control / management: thống trị chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities khổng lồ make improvement for cost efficiency to maximize productivity

Kiểm soát và phân tích vận động sản xuất để cách tân hiệu quả túi tiền nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to increase company's productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên cấp dưỡng để cải thiện năng suất của công ty.

Các các từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: năng suất sản xuất

Productivity tools: lao lý tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nấc năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence và spoilage costs.

Sở hữu lượng béo hàng tồn kho trong thời hạn dài thường không tốt cho khách hàng vì giá cả lưu trữ sản phẩm tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc quản lý toàn bộ hàng tồn kho là 1 phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường thực hiện kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào cuối tháng.

Các các từ đi với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát hàng tồn kho

Inventory records: biên phiên bản kiểm kê hàng tồn kho

Inventory management: làm chủ hàng tồn kho

Inventory on consignment: sản phẩm tồn kho nhờ cất hộ bán

Inventory pricing: biện pháp định giá hàng tồn kho

Inventory variation: dịch chuyển hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment khổng lồ supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch mua sắm máy móc, đồ vật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp tế của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, hệ thống thiết bị ở trong nhà máy.

Các cụm từ đi cùng với Equipment hay gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị bình chọn tự động

Capital equipment: đồ vật sản xuất

Equipment & infrastructure: trang vật dụng và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ bán buôn thiết bị

Stand-by equipment: thiết bị dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to lớn reduce manufacturing cycle time.

Các doanh nghiệp đang cố gắng làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Plans & directs the manufacturing engineering, thử nghiệm engineering and engineering support departments.

Xem thêm: 8 Sử Dụng Chỉ Tiêu Npv, Nav Và Nfv Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Lập chiến lược và chỉ huy các bộ phận kỹ thuật sản xuất, nghệ thuật thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.