Chẩn Đoán Hình Ảnh Tiếng Anh Là Gì

     

#messagemessage/message^messageKhông gửi được. Sever đã đánh giá kèm theo status_text (mã status_code). Vui lòng liên hệ với nhà cải tiến và phát triển của đơn vị chức năng xử lý biểu mẫu mã này để cải thiện thông báo này. Khám phá thêm/message




Bạn đang xem: Chẩn đoán hình ảnh tiếng anh là gì

#messagemessage/message^messageCó vẻ như các bạn đã giữ hộ thành công. Ngay cả khi sever phản hồi OK, hệ thống hoàn toàn có thể vẫn chưa xử lý vấn đề gửi. Vui lòng liên hệ với nhà trở nên tân tiến của đơn vị xử lý biểu chủng loại này để cải thiện thông báo này. Khám phá thêm/message


*
putago.vnTiếng Anh y tế Online Uy Tín tốt nhất Việt Nam


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Máy In Qua Mạng Lan Và Wifi Hiệu Quả, Mạng Lan Và Thủ Thuật Chia Sẻ Máy In Qua Mạng Lan

*
putago.vnTiếng Anh y tế Online Uy Tín duy nhất Việt Nam
*
Chẩn Đoán Hình Ảnh


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Close - Close Tiếng Anh Là Gì

*

Chào những bạn, chúng ta sẽ liên tiếp học về một số trong những thuật ngữ giờ Anh trong chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh và hôm nay mình đã học về những tổn thương làm việc phổi khi đọc Xquang ngực nhé.

Lung abnormalities mostly present as areas of INCREASED DENSITY, which can be divided into the following patterns:

Các bất thường ở phổi hầu hết bộc lộ dưới dạng những vùng TĂNG ĐẬM ĐỘ, rất có thể được tạo thành các dạng sau:

Consolidation /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/= airspace shadowing /ˈerspeɪs ˈʃædəʊɪŋ/ : sự đông đặc Features of consolidation on a chest radiograph: Các đặc điểm của đông đặc trên Xquang ngực:Patchy shadowing: bóng mờ bao gồm bờ không rõ (loang lỗ)Lobar or segmental density: đậm độ theo thùy hoặc phân đoạnAir bronchogram: khí phế truất quản đồNo loss of lung volume: không làm mất thể tích phổi.Atelectasis /ˌæt lˈɛk tə sɪs/ = collapse /kəˈlæps/: ghẹ phổiGeneral features of collapse on a chest radiograph include: Các đặc điểm chung của ghé phổi bên trên phim X quang đãng ngực bao gồm:An increase in density, representing lung devoid of air (whiteness): Tăng đậm độ, bộc lộ phổi không có không khí (màu trắng)Signs indicating decreased lung volume: những dấu hiệu cho biết thể tích phổi bị giảm:displacement of mediastinum/trachea towards the collapsed lung: trung thất / khí quản dịch chuyển về phía phổi xẹpelevation of the hemidiaphragm: vòm hoành nâng caocompensatory over- inflation of adjacent lobes or opposite lung: tăng thông khí bù trừ của các thùy lân cận hoặc phổi bên đối diện.Nodule (3cm): dạng nốt (3cm)Solitary pulmonary node – SPN: Nốt phổi 1-1 độcInterstitial /ˌɪn tərˈstɪʃəl/: tế bào kẽReticular / rɪˈtɪk yə lər /: dạng lướiNodular / ˈnɒdʒ ə lər /: dạng nốtHigh attenuation /haɪ əˌtɛn yuˈeɪ ʃən/: tỷ trọng caoground glass: kính mờLow attenuation / loʊ əˌtɛn yuˈeɪ ʃən/: tỷ trọng thấpemphysema /ˌɛm fəˈsi mə/: khí truất phế thủngcystic disease /ˈsɪstɪk dɪˈziz/: dịch nang