Cách Chuyển Danh Bạ Từ Gmail Sang Iphone

     
Tình hình là sim em bị mất,may mắn là em tất cả để danh bạ nghỉ ngơi trên gmail,giờ mong mỏi chuyển vào iphone thì làm cố gắng nào ạ