Cách cài linux song song win 7

     

Với những phiên bản Ubuntu hiện giờ khi thiết lập rất dễ gồm lỗi và mất không còn dữ liệu máy tính nếu mua không đúng cách, mình cũng đã từng bị 1 lần đề nghị có kinh nghiệm