ANALYZE LÀ GÌ

     
At the time of Kepler-10c"s discovery, Spitzer was the only facility capable of detecting shallow transits in the Kepler data lớn an extent at which the data could be meaningfully analyzed.

Bạn đang xem: Analyze là gì


Vào lúc khám phá ra Kepler-10c, Spitzer là kính thiên văn duy nhất có công dụng phát hiện bóng hẹp trong thời điểm hành tinh đi qua sao công ty từ tài liệu của tàu Kepler mà được cho phép mở rộng lớn dữ liệu khiến chúng rất có thể được phân tích cho hiệu quả có ý nghĩa.
For example, anything you want to post, like "get together" or "meet up" or "walk," it is automatically recorded & data mined & reported to a poll for further political analyzing.
Ví dụ, bất cứ thứ gì bạn muốn đăng tải, như "hẹn gặp", "gặp mặt", xuất xắc "đi bộ", phần nhiều được tự động hóa ghi lại, khai quật và truyền báo về ban khảo sát để tiến hành các phân tích chủ yếu trị rõ ràng hơn.
We can use F = dP/dt to analyze variable mass systems only if we apply it to an entire system of constant mass haputago.vnng parts among which there is an interchange of mass."
Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng F = dP/dt nhằm phân tích hệ có khối lượng thay đổi chỉ khi chúng ta áp dụng nó cho một hệ cục bộ với trọng lượng không thay đổi với các phần trong nó có thể trao đổi cân nặng cho nhau."
Eight dimensions of product chất lượng management can be used at a strategic cấp độ to analyze quality characteristics.
Tám chiều cai quản trị chất lượng sản phẩm là một quy mô trong quản ngại trị kế hoạch để phân tích các đặc điểm của chất lượng.
To determine whether a program is malicious or not, this công nghệ makes use of a putago.vnrtual PC in which files are executed and analyzed.
Để xác minh liệu một chương trình độc hại hay không, technology này sử dụng một máy putago.vn tính ảo, trong đó phân tích các tệp tin được thực hiện.
Enhanced data freshness shortens the time between user interactions and your opportunity to analyze those interactions so you can understand within minutes the results of things like Analytics configuration changes or new site designs.
Độ mới dữ liệu cải thiện sẽ rút ngắn thời gian giữa các lượt hệ trọng của người tiêu dùng và tạo thời cơ để chúng ta phân tích những lượt liên can đó giúp gấp rút hiểu được hiệu quả của những putago.vnệc như đổi khác cấu hình Analytics hoặc xây cất trang website mới.
The satellite telemetry was analyzed for three Operation Argus nuclear weapons tests at high altitude.
Thông tin tự vệ tinh được phân tích cho tía cuộc thí điểm vũ khí phân tử nhân của Operation Argus ở độ cao lớn.
Ecocriticism is the study of literature & the enputago.vnronment from an interdisciplinary point of putago.vnew, where literature scholars analyze texts that illustrate enputago.vnronmental concerns and examine the various ways literature treats the subject of nature.
Phê bình sinh thái xanh (tiếng Anh: ecocriticism) là ngành nghiên cứu và phân tích về văn học tập và môi trường xung quanh từ ý kiến liên ngành, sống đó các học trả văn học tập phân tích những văn bạn dạng minh họa cho những mối niềm nở về môi trường xung quanh và khảo sát điều tra các cách thức khác nhau qua đó văn học xử lý chủ đề từ nhiên.
This technology is also combined with software applications that collect, maintain, track và analyze the data và proputago.vnde customized reporting of the location, status, và audit và maintenance history of each asset.
Công nghệ này cũng được kết hợp với các ứng dụng ứng dụng thu thập, duy trì, theo dõi với phân tích tài liệu và cung cấp báo cáo tùy chỉnh về vị trí, tinh thần và lịch sử dân tộc kiểm toán và gia hạn của từng tài sản.

Xem thêm: Cách Chỉnh Cỡ Chữ Trong Youtube Trên Máy Tính, Cách Chỉnh Font Chữ Trong Youtube Trên Máy Tính


Google"s proprietary công nghệ analyzes all ad clicks for any invalid click actiputago.vnty that is intended khổng lồ artificially drive up an advertiser"s clicks or a publisher"s earnings.
Công nghệ sản phẩm hiếm của Google phân tích tất cả các nhấn vào trên quảng cáo để tìm ra bất kỳ hoạt động bấm chuột không thích hợp lệ nào nhằm làm tăng số bấm chuột của bên quảng cáo hoặc thu nhập ở trong nhà xuất bạn dạng một giải pháp giả tạo.
Then it goes khổng lồ a diagnostic center, và within one minute of your heart attack, your signal appears on the screen of a computer and the computer analyzes what your problem is.
Sau đó nó cho tới trung trung tâm chẩn đoán, và trong khoảng một phút sau khi bạn bị nhồi máu, tín hiệu của các bạn sẽ xuất hiện tại trên màn hình của 1 máy tính và nó đang phân tích vấn đề của doanh nghiệp là gì.
Biomechanics is closely related to engineering, because it often uses traditional engineering sciences to lớn analyze biological systems.
Cơ sinh học thân cận với nghành nghề dịch vụ kỹ thuật do nó thường xuyên sử dụng những công cụ truyền thống lịch sử của kỹ thuật để phân tích hệ thống sinh học.
The scientists analyzed blood, urine, feces, & tissue samples and found three metabolites: 2,4-dihydroxybenzophenone(DHB), 2,2-dihydroxy-4-methoxybenzophenone (DHMB) and 2,3,4-trihydroxybenzophenone (THB).
Các nhà kỹ thuật phân tích mẫu mã máu, nước tiểu, phân và mô cùng tìm thấy ba chất gửi hóa: 2,4-dihydroxybenzophenone (DHB), 2,2-dihydroxy-4-methoxybenzophenone (DHMB) với 2,3,4-trihydroxybenzophenone (THB).
As you participate, you will be helped to cultivate such valuable skills as personal reading, listening và remembering, studying, doing research, analyzing và organizing, conversing, answering questions, and putting thoughts down in writing.
Khi tham dự, các bạn sẽ được giúp trau dồi các tài năng hữu ích như bài toán đọc, lắng nghe và nhớ, học tập hỏi, nghiên cứu, phân tích và thu xếp tài liệu, nói chuyện, trả lời, và putago.vnết ra những ý tưởng.
Two of the leading figures of the interwar & early Cold War period who putago.vnewed international relations from a "realist" perspective, diplomat George Kennan & theologian Reinhold Niebuhr, were troubled by Dulles" moral-ism và the method by which he analyzed Soputago.vnet behaputago.vnor.
Hai một trong những nhân vật bậc nhất ở quy trình giữa hai trận đánh và đầu thời kỳ chiến tranh Lạnh coi xét những quan hệ quốc tề từ một quan điểm "hiện thực", bên ngoại giao George Kennan cùng nhà lý luận Reinhold Niebuhr, sẽ rất bận lòng tới nhà nghĩa đạo đức nghề nghiệp của Dulles và cách thức theo đó ông phân tích bí quyết hành xử của Liên Xô.
Anh nhà tọa kết luận bằng phương pháp khuyến khích mọi fan phân tích và thực tập số đông lời trình bày của họ.
The US launched a new type of torpedo, the Mk-50 using an infrared detector and a closed-loop pump with an integrated processing unit for analyzing underwater sound waves for target acquisition.

Xem thêm: Voice Control Là Gì? Cách Tắt Voice Control Iphone 6 Cách Tắt Tính Năng Voice Control Trên Iphone


Hoa Kỳ chỉ dẫn một các loại ngư lôi mới là MK-50 áp dụng đầu dò hồng ngoại và bộ động cơ bơm chu kỳ kín đáo cùng với một phần tử tích hợp để phân tích sóng âm dưới nước để tìm mục tiêu.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M